Hvad nu hvis?

“Hvad nu hvis” er den bekymrede mands motto! Vi frygter nok lidt engang imellem – på trods af vores “supermandstro.”

Paulus er også bekymret – men det er en anden form for bekymring? Hvad er det for noget?

Vi lider tit af “åndeligt hukommelsestab” og glemmer alle de gange Jesus har grebet ind!

Det lykkes os – på trods af alle Guds mægtige løfter til os, at fortsætte med bekymringerne. Men Jesus siger igen og igen: “Frygt ikke!”

Magtesløs

Golgata er stedet hvor han afvæbnede magterne og myndighederne

Hvordan afvæbnede ham dem?
Det var os der blev afvæbnet.

Vi blev afklædt, det syndige legeme, hvori den onde kunne friste os.
Og kampen vi kæmper er i vores sind, det er en kamp om Kristi liv, satan begærer at overvinde vores tankeliv, og gøre det til et fæstningsværk, så Han kan føre krig mod Gud.
Vor sejr ligger ikke i angreb, men i overgivelse til Guds ord.

For gennem vores magtesløs, skal vi erfare at Guds kraft udfolder sig helt.
Hans værk er vi.

EVANGELIESALEN SKIFTER NAVN

EVANGELIESALEN SKIFTER NAVN TIL APOSTOLSK KIRKE RANDERS

Evangeliesalen, en frikirke i Randers, der sidste år kunne fejre 50-års fødselsdag, skifter nu navn.

I 2013 købte Evangeliesalen egen bygning på Alsikevej 33, som menigheden selv satte i stand, og sidste år kunne man fejre 50 års virke i byen. Menigheden blev grundlagt i 1970 og født ind i en vækkelsesånd med en kærlighed til Guds Ords forkyndelse – en kærlighed, som stadig brænder.

I juli måned 2019 blev Evangeliesalen budt velkommen i Apostolsk Kirkes netværk, og blev en del af fællesskabet. Vi har i menigheden meget til fælles med netværket, både når det gælder værdier og teologi, og samtidig er netværket et fællesskab af menigheder med en stor mangfoldighed, med højt til loftet og plads til forskellighed. Derfor kan vi stadig være ”os” med alt hvad det indebærer i et lokalt udtryk.

Og nu er tiden kommet til en navneforandring. Menigheden kendes i fremtiden under navnet APOSTOLSK KIRKE Randers. Navnet er nyt, men lovsangen, forkyndelsen, bønnen, og fællesskabet er det samme.

Menigheden fortsætter som en del af Apostolsk Kirkes netværk, og man kan sige, at vi er vendt tilbage til rødderne, for det var den apostolske åbenbaring, som tændte de første i brand i starten af halvfjerdserne.

APOSTOLSK KIRKE Randers
Alsikevej 33
8920 Randers NV

Din egen vej?

I Hebræerbrevet advares vi imod, at vi kan være åndelige børn hele livet. Det bliver en ørkenvandring, og vi kommer ikke ind i landet.

I vækkelserne, som f.eks. Finney skriver om, sker der en hurtig åndelig vækst i de kristne, fordi de ikke går ned ad frafaldets brede vej.

Hvorfor var hebræerne ikke kommet videre? Hvorfor var de ikke blevet lærere for andre? Fordi de gik på deres egen vej.

Troens grundvold

Vi kan dele det meste forkyndelse op i tre ”områder”.

Det er vigtigt at du kender forskel på alle tre ”områder” og hvornår du hører en forkyndelse ud fra det ene eller det andet område (– de virker sammen som en helhed – men ofte hører vi forkyndelse fra en af de tre ”områder”).

CORONA 666 VACCINEN

Corona 666

af Simon Griis

Billedet her har jeg efterhånden set delt mange gange af kristne på facebook. Formålet er selvfølgelig at underbygge påstanden om at den nuværende pandemi og den tilhørende vaccine, som er på vej, bærer Dyrets tal 666, og på en speciel måde er linket til Antikrist, og dermed Satan.

Sand tro eller tro på afveje?

af A. W. Tozer

“Men uden tro er det umuligt at have Hans velbehag; thi den, som kommer til Gud, må tro, at Han
er til og lønner dem, der søger Ham.” Hebr. 11:6

Uden tro er det umuligt at have Guds velbehag, men det er ikke al tro, der behager Gud. Jeg kan ikke mindes nogen anden periode, hvor tro har været så populært, som den er i dag. Tro er kommet til ære igen hos de fleste uanset social status: videnskabsmænd, taxachauffører, filosoffer, skuespillere, professionelle boksere, håndværkere, husmødre og andre. Alle er rede til at anbefale tro som et universalmiddel mod al vor elendighed såvel af åndelig som moralsk og økonomisk art. Hvis blot vi tror rigtig meget, vil det hele på en eller anden måde lykkes for os. Sådan lyder den populære melodi. Hvad vi tror, betyder ikke så meget, blot vi tror.

GEORGE STREET I SYDNEY

Om Frank Jenner

I en baptistmenighed i Crystal Palace i det sydlige London skete det for nogle år siden, at en mand, efter et møde søndag morgen, rejste sig op bagerst i salen, og sagde: ”Undskyld mig forstander, kan jeg dele et lille vidnesbyrd?” Forstanderen kiggede på sit ur, og sagde: ”Du har tre minutter.”

FØDT KORSFÆSTET

af Michael Dalsti

I den amerikanske Borgerkrig i 1860’erne, blev George Wyatt indkaldt, men fordi hans kone var gravid, lod en ung mand ved navn Richard Pratt sig indskrive og blev dræbt – i hans (Georges) sted. Da Wyatt senere blev indkaldt igen, henviste han til at EN ANDEN VAR DØD I HANS STED. I Romerne 5 læser vi om at JESUS døde for os.

DEN BLODSOTTIGE KVINDE

 

En prædiken af Simon Griis
Location: TEMPLET, Frelsens Hær

Da Jesus kom til Kapernaum, blev han konfronteret med en kvinde, som havde haft blødninger i 12 år, og en lille pige på 12 år, som var afgået ved døden på tragisk vis.

MESTEREN ER HER OG KALDER PÅ DIG!

af Michael Dalsti

”Mesteren er her og kalder på dig.” (Joh. Ev. 11:28b)
”Jesus er blevet gode venner med alle mennesker på Korset” frit efter Paulus (Titus 2:11a)
”Gud gav sin enbårne (eneste) søn, for at enhver som tror på Ham (Jesus) ikke skal fortabes” (Joh. Ev. 3:16b)

MESTEREN ER HER OG KALDER – UANSET HVEM DU ER…

ENOK, MANDEN DER VANDREDE MED GUD!

En prædiken af Simon Griis

… og Enok vandrede med Gud, og han var ikke mere, thi Gud tog ham!

Det er sådan vi kender historien om trosmanden Enok. Vi ved ikke så meget mere om ham, for Bibelen siger ikke så meget. Og alligevel er han blevet en kæmpe i den troendes sind og verdensbillede.

DÅB I VAND

En prædiken af Simon Griis

Apostlenes Gerninger kapitel 8 fortæller den kendte beretning om den
ethiopiske hofmand, der rejste 1.500 km. med hestevogn fra Ethiopien
til Jerusalem for at tilbede Israels Gud.

En rejse han drog ud på, vel vidende, at når han nåede frem, kunne han
ikke få lov til at dyrke Javhe sammen med de mange tusinde, der også
var samlet i Jerusalem, og han vidste, at han ville blive forment
adgang til templet og tempeldyrkelsen.

Amerikansk vækkelseshistorie

USA får ny præsident på næste onsdag, den 20. januar 2021.

Hvis vi skal forstå det USA vi kender fra de senere år, på godt og på ondt, skal vi forstå USAs vækkelseshistorie.

Og vi skal skelne mellem det vidunderlige Jesus har gjort i dette vækkelsesland, og det religiøse og politiske, der har trukket i den anden retning. Sydstaternes USA – politisk og åndeligt.

BETLEHEMSSTJERNEN

Et astronomisk fænomen eller Shekina?

af Simon Griis

 

Juletiden er bragt til ende, og vi mindes på en speciel måde, at de viise mænd fra Østerland efter en lang rejse, ledet af Betlehemsstjernen, nåede frem til det lille messiasbarn i stalden. På Hellig tre kongersdag 6. januar synger vi Grundtvigs salme ”Dejlig er den himmel blå” om stjernen, der stadig den dag i dag leder os alle til Kristus.

 

Juleevangeliets tre viise kvinder

En juleprædiken af Simon Griis

Havde du ikke mulighed for at komme til julegudstjeneste i år, så har du her muligheden for at høre en juleprædiken.

Den handler ikke om de viise mænd, som vi så ofte hører om, men derimod om de tre viise kvinder, der knytter sig til julens fortælling.

Glædelig jul

Verdens første juletræ

En juleprædiken af Simon Griis

Der er erklæret krig mod julen. Sådan har det heddet sig de sidste år fra USA, og i år er krigen tilsyneladende også kommet til Danmark.

Faktisk var de første, som erklærede julen krig, ikke hedninger, men amerikanske pietister med inspiration fra Cromwell selv (Hvis man altså ikke tæller Herodes med, selvfølgelig, der forsøgte at slå julen ihjel allerede mens den endnu var spæd).

POLYFON-LEDELSE i Guds Menighed

af Simon Griis

ET APOSTOLSK INDSPARK I MUSISK UDTRYK … om ledelse af Guds forsamling

Jeg talte forleden med en broder om ledelse i Guds forsamling og kom i tanke om en artikel jeg skrev for snart 5 år siden. Den er efter min mening ikke blevet mindre relevant, og derfor bringer jeg den igen.

Stille liv

Vi lever i en stresskultur, hvor selvhjælpsbøger er benzin på bålet. God psykologi kan hjælpe mennesker med at tackle deres hverdag. Men psykologien er begrænset.

Paulus peger os i en anden retning, hvor der er plads til bøn og vækkelse, og hvor vi ledes ind i et paradoksalt liv.

Et liv der, på den ene side, opfylder vores længsler om det enkle, fredfyldte liv, men som samtidig er et liv i Helligåndens fylde, hvor vi ligesom disciplene i Bibelen, oplever glæde, kraft, bønnevækkelse og et inspireret trosliv ud fra Guds Ord.

Byg på klippegrund

Lyt med ud fra lignelsen om den kloge der byggede på klippegrund

Og dåren, der byggede på sandgrund.

Jesus talte om 2 slags efterfølgere begge hold erkender sig til Jesus

Et hold har god frugt og KAN ikke bære dårlig frugt, fordi det er Ham selv, de har set at de er en gren!

De gør min faders vilje.

Et liv I tro

Alle kristne er kaldede til at leve i tro. Stor som lille.
Tro er midlet, som Gud har bestemt at du og jeg skal få del i Hans velsignelser ved

Måske har du bare en lille tro, så lille at du næsten ikke regner den, men Gud vil ikke arbejde før du begynder at bruge at af den.

Ligesom enken i Zarepta, der måtte give profeten sit sidste mel og olie!

Vi ser at Gud fylder på hos den der giver.

Vejen, sandheden og livet

En prædiken af Simon Griis

Mangen en klog man har påstået at kunne vise vejen til større erkendelse, til fred, til harmoni, måske endog til frelse. Jesus har ikke sagt, at han vil vise vejen. Han sagde ”Jeg ER vejen!” ”I ved ikke, hvor jeg går hen, men I kender vejen!” … og vejen i dette tilfælde er Jesus! Han ER vejen, sandheden og livet!
Den kristne tro handler i første omgang ikke om kundskab, men om relation. Det handler ikke om, at vi kender hemmelighederne, der skal føre os ad en bestemt vej, men om at vi har en relation til ham, som ER vejen – for han er ikke blot vejen, han er også sandheden og livet.

Født til et levende håb!

Der er så meget i denne tid som kan virke meningsløstMeningsløshed og håbløshed er smertefuldt! 
Vi har brug for – specielt i en tid som denne kaotiske tid – at vi ser meningen med vores livvores FRELSTE liv
Vi har fået alt i Ham proklamerer vi – ser vi hvad vi reelt har fået? Et levende håb – Jesus Kristus, den opstandne!

“Jeg har ikke tid til det der!”

En prædiken af Simon Griis

Kender du det, at vi ved, hvad der betyder noget for os? Vi ved, hvad det er, der er vigtigt og værdifuldt i vores liv? Og alligevel går hver dag med alt muligt andet, som synes svært at undgå? Jeg tror mange kender til det, og i Bibelen finder vi også mennesker, som stod i fare for at spilde livet med “hverdagens fortrædeligheder”. I stedet fandt de anledning og styrke til at sige “JEG HAR IKKE TID TIL DET DER!” Den mulighed har du også. Lad os skatte det, der har værdi, frigøre tid til dem, vi elsker, og benytte livet til tjenesten for Herren. JEG HAR IKKE TID TIL DET DER!

Du levende! Gå ligefrem!

Da jeg forberedte denne prædiken lød der to sætninger fra skriften inde i mit sind igen og igen:

Gå ligefrem efter evangeliet” og  “byg ikke det op som er nedbrudt”

Vores handlinger her i liver afspejler den hjertetro som du og jeg har.

Bibelen taler meget om faren ved hykleri og selvbedrag og at dette ikke skal have nogen plads i dit og mit liv.

Vi er nye skabninger i Kristus og vi er sat fri i Ham – dette skulle vores liv bære præg af.

 

Loven & Nåden

Skrevet af Simon Griis

Vi ved, at loven er streng, og at den hører Gamle Testamente til. Vi ved, at vi ikke skal holde loven. Vi ved, at vi ikke frelses ved gerninger, men ved tro alene. Vi ved, at vi lever i nådens tid, og at loven på en eller anden måde er trådt ud af kraft ved Kristi forsoningsværk.

Samtidig kender vi Kristi lære i Bjergprædikenen. Vi ser gennem hele Kristi tjeneste, at der stilles krav til vores liv. “Så vær da I fuldkomne, som jeres himmelske Fader er fuldkommen!”(Matt.5.48). Det er klart, at vi som kristne må bestræbe os på at leve et godt liv. Både i det indre og i det ydre må det skinne frem, at vi er kristne. Vi skal ikke holde loven, men Jesus selv siger jo, at visse ting skal opfyldes, for at vi kan vandre Gud til behag.