ER DU SKUFFET?

Vi kan lige så godt indrømme det – vi bliver tit skuffede. Vi havde troet på og regnet med… Vi må også sige at trosvandringen, selv i sin rene form, er sådan. Paulus blev skuffet…

Emmaus-vandrerne er ret indebrændte fordi Jesus kom og lagde op til en hel masse, og så bliver han pludselig korsfæstet midt i det hele.

Moses er også ret indebrændt – ”Du har ikke reddet os Gud!” David lagde ligesom Moses heller ikke fingrene imellem, når han talte med sin bedste ven Jesus!

Det kan være du har det som i den russiske sang: ”Mit hjerte er som en såret fugl” – Jesus tørrer tåren væk – altid! (Salme 13).

DEN BLODSOTTIGE KVINDE

 

En prædiken af Simon Griis
Location: TEMPLET, Frelsens Hær

Da Jesus kom til Kapernaum, blev han konfronteret med en kvinde, som havde haft blødninger i 12 år, og en lille pige på 12 år, som var afgået ved døden på tragisk vis.

Magtesløs

Golgata er stedet hvor han afvæbnede magterne og myndighederne

Hvordan afvæbnede ham dem?
Det var os der blev afvæbnet.

Vi blev afklædt, det syndige legeme, hvori den onde kunne friste os.
Og kampen vi kæmper er i vores sind, det er en kamp om Kristi liv, satan begærer at overvinde vores tankeliv, og gøre det til et fæstningsværk, så Han kan føre krig mod Gud.
Vor sejr ligger ikke i angreb, men i overgivelse til Guds ord.

For gennem vores magtesløs, skal vi erfare at Guds kraft udfolder sig helt.
Hans værk er vi.

Hvad nu hvis?

“Hvad nu hvis” er den bekymrede mands motto! Vi frygter nok lidt engang imellem – på trods af vores “supermandstro.”

Paulus er også bekymret – men det er en anden form for bekymring? Hvad er det for noget?

Vi lider tit af “åndeligt hukommelsestab” og glemmer alle de gange Jesus har grebet ind!

Det lykkes os – på trods af alle Guds mægtige løfter til os, at fortsætte med bekymringerne. Men Jesus siger igen og igen: “Frygt ikke!”

EVANGELIESALEN SKIFTER NAVN

EVANGELIESALEN SKIFTER NAVN TIL APOSTOLSK KIRKE RANDERS

Evangeliesalen, en frikirke i Randers, der sidste år kunne fejre 50-års fødselsdag, skifter nu navn.

I 2013 købte Evangeliesalen egen bygning på Alsikevej 33, som menigheden selv satte i stand, og sidste år kunne man fejre 50 års virke i byen. Menigheden blev grundlagt i 1970 og født ind i en vækkelsesånd med en kærlighed til Guds Ords forkyndelse – en kærlighed, som stadig brænder.

I juli måned 2019 blev Evangeliesalen budt velkommen i Apostolsk Kirkes netværk, og blev en del af fællesskabet. Vi har i menigheden meget til fælles med netværket, både når det gælder værdier og teologi, og samtidig er netværket et fællesskab af menigheder med en stor mangfoldighed, med højt til loftet og plads til forskellighed. Derfor kan vi stadig være ”os” med alt hvad det indebærer i et lokalt udtryk.

Og nu er tiden kommet til en navneforandring. Menigheden kendes i fremtiden under navnet APOSTOLSK KIRKE Randers. Navnet er nyt, men lovsangen, forkyndelsen, bønnen, og fællesskabet er det samme.

Menigheden fortsætter som en del af Apostolsk Kirkes netværk, og man kan sige, at vi er vendt tilbage til rødderne, for det var den apostolske åbenbaring, som tændte de første i brand i starten af halvfjerdserne.

APOSTOLSK KIRKE Randers
Alsikevej 33
8920 Randers NV

Din egen vej?

I Hebræerbrevet advares vi imod, at vi kan være åndelige børn hele livet. Det bliver en ørkenvandring, og vi kommer ikke ind i landet.

I vækkelserne, som f.eks. Finney skriver om, sker der en hurtig åndelig vækst i de kristne, fordi de ikke går ned ad frafaldets brede vej.

Hvorfor var hebræerne ikke kommet videre? Hvorfor var de ikke blevet lærere for andre? Fordi de gik på deres egen vej.

Troens grundvold

Vi kan dele det meste forkyndelse op i tre ”områder”.

Det er vigtigt at du kender forskel på alle tre ”områder” og hvornår du hører en forkyndelse ud fra det ene eller det andet område (– de virker sammen som en helhed – men ofte hører vi forkyndelse fra en af de tre ”områder”).

CORONA 666 VACCINEN

Corona 666

af Simon Griis

Billedet her har jeg efterhånden set delt mange gange af kristne på facebook. Formålet er selvfølgelig at underbygge påstanden om at den nuværende pandemi og den tilhørende vaccine, som er på vej, bærer Dyrets tal 666, og på en speciel måde er linket til Antikrist, og dermed Satan.

Sand tro eller tro på afveje?

af A. W. Tozer

“Men uden tro er det umuligt at have Hans velbehag; thi den, som kommer til Gud, må tro, at Han
er til og lønner dem, der søger Ham.” Hebr. 11:6

Uden tro er det umuligt at have Guds velbehag, men det er ikke al tro, der behager Gud. Jeg kan ikke mindes nogen anden periode, hvor tro har været så populært, som den er i dag. Tro er kommet til ære igen hos de fleste uanset social status: videnskabsmænd, taxachauffører, filosoffer, skuespillere, professionelle boksere, håndværkere, husmødre og andre. Alle er rede til at anbefale tro som et universalmiddel mod al vor elendighed såvel af åndelig som moralsk og økonomisk art. Hvis blot vi tror rigtig meget, vil det hele på en eller anden måde lykkes for os. Sådan lyder den populære melodi. Hvad vi tror, betyder ikke så meget, blot vi tror.

GEORGE STREET I SYDNEY

Om Frank Jenner

I en baptistmenighed i Crystal Palace i det sydlige London skete det for nogle år siden, at en mand, efter et møde søndag morgen, rejste sig op bagerst i salen, og sagde: ”Undskyld mig forstander, kan jeg dele et lille vidnesbyrd?” Forstanderen kiggede på sit ur, og sagde: ”Du har tre minutter.”

FØDT KORSFÆSTET

af Michael Dalsti

I den amerikanske Borgerkrig i 1860’erne, blev George Wyatt indkaldt, men fordi hans kone var gravid, lod en ung mand ved navn Richard Pratt sig indskrive og blev dræbt – i hans (Georges) sted. Da Wyatt senere blev indkaldt igen, henviste han til at EN ANDEN VAR DØD I HANS STED. I Romerne 5 læser vi om at JESUS døde for os.

MESTEREN ER HER OG KALDER PÅ DIG!

af Michael Dalsti

”Mesteren er her og kalder på dig.” (Joh. Ev. 11:28b)
”Jesus er blevet gode venner med alle mennesker på Korset” frit efter Paulus (Titus 2:11a)
”Gud gav sin enbårne (eneste) søn, for at enhver som tror på Ham (Jesus) ikke skal fortabes” (Joh. Ev. 3:16b)

MESTEREN ER HER OG KALDER – UANSET HVEM DU ER…

Amerikansk vækkelseshistorie

USA får ny præsident på næste onsdag, den 20. januar 2021.

Hvis vi skal forstå det USA vi kender fra de senere år, på godt og på ondt, skal vi forstå USAs vækkelseshistorie.

Og vi skal skelne mellem det vidunderlige Jesus har gjort i dette vækkelsesland, og det religiøse og politiske, der har trukket i den anden retning. Sydstaternes USA – politisk og åndeligt.

BETLEHEMSSTJERNEN

Et astronomisk fænomen eller Shekina?

af Simon Griis

 

Juletiden er bragt til ende, og vi mindes på en speciel måde, at de viise mænd fra Østerland efter en lang rejse, ledet af Betlehemsstjernen, nåede frem til det lille messiasbarn i stalden. På Hellig tre kongersdag 6. januar synger vi Grundtvigs salme ”Dejlig er den himmel blå” om stjernen, der stadig den dag i dag leder os alle til Kristus.

 

POLYFON-LEDELSE i Guds Menighed

af Simon Griis

ET APOSTOLSK INDSPARK I MUSISK UDTRYK … om ledelse af Guds forsamling

Jeg talte forleden med en broder om ledelse i Guds forsamling og kom i tanke om en artikel jeg skrev for snart 5 år siden. Den er efter min mening ikke blevet mindre relevant, og derfor bringer jeg den igen.

Stille liv

Vi lever i en stresskultur, hvor selvhjælpsbøger er benzin på bålet. God psykologi kan hjælpe mennesker med at tackle deres hverdag. Men psykologien er begrænset.

Paulus peger os i en anden retning, hvor der er plads til bøn og vækkelse, og hvor vi ledes ind i et paradoksalt liv.

Et liv der, på den ene side, opfylder vores længsler om det enkle, fredfyldte liv, men som samtidig er et liv i Helligåndens fylde, hvor vi ligesom disciplene i Bibelen, oplever glæde, kraft, bønnevækkelse og et inspireret trosliv ud fra Guds Ord.

Byg på klippegrund

Lyt med ud fra lignelsen om den kloge der byggede på klippegrund

Og dåren, der byggede på sandgrund.

Jesus talte om 2 slags efterfølgere begge hold erkender sig til Jesus

Et hold har god frugt og KAN ikke bære dårlig frugt, fordi det er Ham selv, de har set at de er en gren!

De gør min faders vilje.

Et liv I tro

Alle kristne er kaldede til at leve i tro. Stor som lille.
Tro er midlet, som Gud har bestemt at du og jeg skal få del i Hans velsignelser ved

Måske har du bare en lille tro, så lille at du næsten ikke regner den, men Gud vil ikke arbejde før du begynder at bruge at af den.

Ligesom enken i Zarepta, der måtte give profeten sit sidste mel og olie!

Vi ser at Gud fylder på hos den der giver.

Vejen, sandheden og livet

En prædiken af Simon Griis

Mangen en klog man har påstået at kunne vise vejen til større erkendelse, til fred, til harmoni, måske endog til frelse. Jesus har ikke sagt, at han vil vise vejen. Han sagde ”Jeg ER vejen!” ”I ved ikke, hvor jeg går hen, men I kender vejen!” … og vejen i dette tilfælde er Jesus! Han ER vejen, sandheden og livet!
Den kristne tro handler i første omgang ikke om kundskab, men om relation. Det handler ikke om, at vi kender hemmelighederne, der skal føre os ad en bestemt vej, men om at vi har en relation til ham, som ER vejen – for han er ikke blot vejen, han er også sandheden og livet.

Født til et levende håb!

Der er så meget i denne tid som kan virke meningsløstMeningsløshed og håbløshed er smertefuldt! 
Vi har brug for – specielt i en tid som denne kaotiske tid – at vi ser meningen med vores livvores FRELSTE liv
Vi har fået alt i Ham proklamerer vi – ser vi hvad vi reelt har fået? Et levende håb – Jesus Kristus, den opstandne!

Du levende! Gå ligefrem!

Da jeg forberedte denne prædiken lød der to sætninger fra skriften inde i mit sind igen og igen:

Gå ligefrem efter evangeliet” og  “byg ikke det op som er nedbrudt”

Vores handlinger her i liver afspejler den hjertetro som du og jeg har.

Bibelen taler meget om faren ved hykleri og selvbedrag og at dette ikke skal have nogen plads i dit og mit liv.

Vi er nye skabninger i Kristus og vi er sat fri i Ham – dette skulle vores liv bære præg af.

 

Loven & Nåden

Skrevet af Simon Griis

Vi ved, at loven er streng, og at den hører Gamle Testamente til. Vi ved, at vi ikke skal holde loven. Vi ved, at vi ikke frelses ved gerninger, men ved tro alene. Vi ved, at vi lever i nådens tid, og at loven på en eller anden måde er trådt ud af kraft ved Kristi forsoningsværk.

Samtidig kender vi Kristi lære i Bjergprædikenen. Vi ser gennem hele Kristi tjeneste, at der stilles krav til vores liv. “Så vær da I fuldkomne, som jeres himmelske Fader er fuldkommen!”(Matt.5.48). Det er klart, at vi som kristne må bestræbe os på at leve et godt liv. Både i det indre og i det ydre må det skinne frem, at vi er kristne. Vi skal ikke holde loven, men Jesus selv siger jo, at visse ting skal opfyldes, for at vi kan vandre Gud til behag.

Hvem Slog Bortrykkelsen Ihjel?!

Opråb!

Af Simon Griis

Hvor blev forventningen af?

Vi hører næsten aldrig mere en prædiken om menighedens bortrykkelse i de evangeliske og åndsdøbte forsamlinger. Prædikestolene rundt om i vort land tier, når det gælder den elementære undervisning i endetidens begivenheder. Ingen taler længere om, at tiden er kort, ingen henviser til tegnene, som sker i verden og menigheden, ingen opmuntrer brødre og søstre med ordene ”Herren kommer snart!”. For år tilbage brændte det i hjerterne på tilhørerne, når prædikanten ildfuldt forkyndte om Herrens snarlige komme og menighedens oprykkelse i skyerne. En alvorlig ånd lagde sig over forsamlingerne, når han opfordrede til at være rede dag og nat, og arbejde med Evangeliet, mens det endnu var tid.

…den tid er forbi. Forventningens tid er forbi.

Den åndelige verden

Den åndelige verden er meget virkelig, og definerende for det der sker i den synlige verden.
Vores tankegang er meget rationalistisk, hvorimod dem Bibelen oprindeligt er skrevet til (de gamle jøder), havde en stor åndelig forståelse, som vi altså ofte mangler.
Og derfor bliver vi snydt. Vi må mao. kende Guds Ord, så vi ser hvem vi er i Kristus, og hvordan mørket i den åndelige verden modarbejder os. Særligt de vanskelige passager skal vi forstå…

At være kendt af Gud

Der er mange kristne der har fred med Gud

Men de har ingen fred med sig selv

De er kommet til den forståelse, at Gud har tilgivet dem, for deres tidligere synder, men de kan bare ikke forstå, at en Hellig Gud, skulle kunne acceptere dem som de er nu.

Gud har nød for den slags mennesker

Gud kender dig ikke længere efter kødet/efter dit gamle liv

Han kender dig, som en ny skabning i Kristus Jesus.

PÅSKE, PINSE OG PANDEMI

En prædiken af Simon Griis

Jeg ved ikke, om du har tænkt over det, men vi har i år for første gang i mands minde fejret påske, næsten som den blev fejret første gang i Ægypten for 3.500 år siden.Dengang sad hebræerne isolerede i deres egne huse med blodet af et slagtet lam smurt på deres dørstolper, mens dødens engel gik i gaderne udenfor.Det var jødernes første påske.

For 2.000 år siden sad den spæde menighed også, lukket inde i deres hjem bag låste døre, mens de oplevede deres første påske, den dag Kristus som det fuldkomne offer led døden på et kors på Golgata høj.