For du er hos mig

Salme 23 den berømte Hyrdesalme er skrevet som en kiasme, hvilket vil sige at sætningerne spejler hinanden i salmen og peger ind mod midten som salmens hovedbudskab.

Tag med på en rejse til salmens indre – “vi skal længere ind, vi skal helt ind..”

Hør om Herren den gode Hyrde der bevarer og forsvarer sin flok – en flok hvis tro han renser som den hviler i ham og ham alene.

ISRAEL 2023 UPDATE

Der sker meget i Israel lige nu.

Hvad med Israel i forhold til Guds profetiske tidsplan?

Hvad skal du sige til ham/hende hvis du møder en palæstinenser?

Hør denne prædiken for at blive opdateret om:

1) Israel og palæstinenserne – som kan føres tilbage til Esau og Jakob
2) Guds profetisk tidsplan for Israel – herunder 3 profetiske “ringe” omkring Israel, der fortæller os hvor langt vi er nået i relation til Bibelens profetier
3) Jesu offerdød på Korset for både jøder og hedninger (herunder palæstinensere)

#ISRAEL

Ydmyg?

Jesus siger: “Lær af mig!”

Da Jesus ydmygede sig selv og tog tjenerskikkelse på (skønt han er unik Gud), banede han vejen – Lammets korsvej indtil centrum af Kristuslivet.

Et liv i sagtmodighed og ydmyghed – dyder som ikke er i høj kurs idag.

Er det et under at kristenlivet ofte bliver et liv fuld af kompromiser og uden frugt, hvis det som er selve essensen af Kristi liv (hans ydmyghed) bliver fornægtet?

Jesus regerer i sagtmodighed og åndelig autoritet – hvis du vil vandre på troens vej med ham, skal du ned og ikke op!

Hvad med dig? Er der noget du har brug for at høre igen?

 

MED ET ENESTE OFFER

Kristi offer dækker ALT!

Gamle Testamente handler modsætningsvis næsten udelukkende om rituel renhed og det at tage modet fra de gerningsretfærdige (Rom. 3:19).

Der var også overtrædelser der ikke var ofre for – intet offer for utroskab eller afgudsdyrkelse (kun stening).

Kristi offer dækker ALT! Vi fatter ikke hvor stort det er.

Det er vigtigt at holde lov og evangelium hårdt adskilt. Luther siger om dette: “Gud har to ord. Det ene hedder Loven. I den bliver jeg siddende fast og går fortabt. Det andet hedder evangeliet. Det siger: Den der sidder fast under loven eller under døden og ikke kan opfylde loven, han skal anråbe Kristus, og da vil han få syndernes forladelse, og det skal han modtage.”

AMEN

ER DU SKUFFET?

Vi kan lige så godt indrømme det – vi bliver tit skuffede. Vi havde troet på og regnet med… Vi må også sige at trosvandringen, selv i sin rene form, er sådan. Paulus blev skuffet…

Emmaus-vandrerne er ret indebrændte fordi Jesus kom og lagde op til en hel masse, og så bliver han pludselig korsfæstet midt i det hele.

Moses er også ret indebrændt – ”Du har ikke reddet os Gud!” David lagde ligesom Moses heller ikke fingrene imellem, når han talte med sin bedste ven Jesus!

Det kan være du har det som i den russiske sang: ”Mit hjerte er som en såret fugl” – Jesus tørrer tåren væk – altid! (Salme 13).

DEN BLODSOTTIGE KVINDE

 

En prædiken af Simon Griis
Location: TEMPLET, Frelsens Hær

Da Jesus kom til Kapernaum, blev han konfronteret med en kvinde, som havde haft blødninger i 12 år, og en lille pige på 12 år, som var afgået ved døden på tragisk vis.

Magtesløs

Golgata er stedet hvor han afvæbnede magterne og myndighederne

Hvordan afvæbnede ham dem?
Det var os der blev afvæbnet.

Vi blev afklædt, det syndige legeme, hvori den onde kunne friste os.
Og kampen vi kæmper er i vores sind, det er en kamp om Kristi liv, satan begærer at overvinde vores tankeliv, og gøre det til et fæstningsværk, så Han kan føre krig mod Gud.
Vor sejr ligger ikke i angreb, men i overgivelse til Guds ord.

For gennem vores magtesløs, skal vi erfare at Guds kraft udfolder sig helt.
Hans værk er vi.

Hvad nu hvis?

“Hvad nu hvis” er den bekymrede mands motto! Vi frygter nok lidt engang imellem – på trods af vores “supermandstro.”

Paulus er også bekymret – men det er en anden form for bekymring? Hvad er det for noget?

Vi lider tit af “åndeligt hukommelsestab” og glemmer alle de gange Jesus har grebet ind!

Det lykkes os – på trods af alle Guds mægtige løfter til os, at fortsætte med bekymringerne. Men Jesus siger igen og igen: “Frygt ikke!”

EVANGELIESALEN SKIFTER NAVN

EVANGELIESALEN SKIFTER NAVN TIL APOSTOLSK KIRKE RANDERS

Evangeliesalen, en frikirke i Randers, der sidste år kunne fejre 50-års fødselsdag, skifter nu navn.

I 2013 købte Evangeliesalen egen bygning på Alsikevej 33, som menigheden selv satte i stand, og sidste år kunne man fejre 50 års virke i byen. Menigheden blev grundlagt i 1970 og født ind i en vækkelsesånd med en kærlighed til Guds Ords forkyndelse – en kærlighed, som stadig brænder.

I juli måned 2019 blev Evangeliesalen budt velkommen i Apostolsk Kirkes netværk, og blev en del af fællesskabet. Vi har i menigheden meget til fælles med netværket, både når det gælder værdier og teologi, og samtidig er netværket et fællesskab af menigheder med en stor mangfoldighed, med højt til loftet og plads til forskellighed. Derfor kan vi stadig være ”os” med alt hvad det indebærer i et lokalt udtryk.

Og nu er tiden kommet til en navneforandring. Menigheden kendes i fremtiden under navnet APOSTOLSK KIRKE Randers. Navnet er nyt, men lovsangen, forkyndelsen, bønnen, og fællesskabet er det samme.

Menigheden fortsætter som en del af Apostolsk Kirkes netværk, og man kan sige, at vi er vendt tilbage til rødderne, for det var den apostolske åbenbaring, som tændte de første i brand i starten af halvfjerdserne.

APOSTOLSK KIRKE Randers
Alsikevej 33
8920 Randers NV

Din egen vej?

I Hebræerbrevet advares vi imod, at vi kan være åndelige børn hele livet. Det bliver en ørkenvandring, og vi kommer ikke ind i landet.

I vækkelserne, som f.eks. Finney skriver om, sker der en hurtig åndelig vækst i de kristne, fordi de ikke går ned ad frafaldets brede vej.

Hvorfor var hebræerne ikke kommet videre? Hvorfor var de ikke blevet lærere for andre? Fordi de gik på deres egen vej.

Troens grundvold

Vi kan dele det meste forkyndelse op i tre ”områder”.

Det er vigtigt at du kender forskel på alle tre ”områder” og hvornår du hører en forkyndelse ud fra det ene eller det andet område (– de virker sammen som en helhed – men ofte hører vi forkyndelse fra en af de tre ”områder”).

CORONA 666 VACCINEN

Corona 666

af Simon Griis

Billedet her har jeg efterhånden set delt mange gange af kristne på facebook. Formålet er selvfølgelig at underbygge påstanden om at den nuværende pandemi og den tilhørende vaccine, som er på vej, bærer Dyrets tal 666, og på en speciel måde er linket til Antikrist, og dermed Satan.

Sand tro eller tro på afveje?

af A. W. Tozer

“Men uden tro er det umuligt at have Hans velbehag; thi den, som kommer til Gud, må tro, at Han
er til og lønner dem, der søger Ham.” Hebr. 11:6

Uden tro er det umuligt at have Guds velbehag, men det er ikke al tro, der behager Gud. Jeg kan ikke mindes nogen anden periode, hvor tro har været så populært, som den er i dag. Tro er kommet til ære igen hos de fleste uanset social status: videnskabsmænd, taxachauffører, filosoffer, skuespillere, professionelle boksere, håndværkere, husmødre og andre. Alle er rede til at anbefale tro som et universalmiddel mod al vor elendighed såvel af åndelig som moralsk og økonomisk art. Hvis blot vi tror rigtig meget, vil det hele på en eller anden måde lykkes for os. Sådan lyder den populære melodi. Hvad vi tror, betyder ikke så meget, blot vi tror.

GEORGE STREET I SYDNEY

Om Frank Jenner

I en baptistmenighed i Crystal Palace i det sydlige London skete det for nogle år siden, at en mand, efter et møde søndag morgen, rejste sig op bagerst i salen, og sagde: ”Undskyld mig forstander, kan jeg dele et lille vidnesbyrd?” Forstanderen kiggede på sit ur, og sagde: ”Du har tre minutter.”

FØDT KORSFÆSTET

af Michael Dalsti

I den amerikanske Borgerkrig i 1860’erne, blev George Wyatt indkaldt, men fordi hans kone var gravid, lod en ung mand ved navn Richard Pratt sig indskrive og blev dræbt – i hans (Georges) sted. Da Wyatt senere blev indkaldt igen, henviste han til at EN ANDEN VAR DØD I HANS STED. I Romerne 5 læser vi om at JESUS døde for os.

MESTEREN ER HER OG KALDER PÅ DIG!

af Michael Dalsti

”Mesteren er her og kalder på dig.” (Joh. Ev. 11:28b)
”Jesus er blevet gode venner med alle mennesker på Korset” frit efter Paulus (Titus 2:11a)
”Gud gav sin enbårne (eneste) søn, for at enhver som tror på Ham (Jesus) ikke skal fortabes” (Joh. Ev. 3:16b)

MESTEREN ER HER OG KALDER – UANSET HVEM DU ER…

Amerikansk vækkelseshistorie

USA får ny præsident på næste onsdag, den 20. januar 2021.

Hvis vi skal forstå det USA vi kender fra de senere år, på godt og på ondt, skal vi forstå USAs vækkelseshistorie.

Og vi skal skelne mellem det vidunderlige Jesus har gjort i dette vækkelsesland, og det religiøse og politiske, der har trukket i den anden retning. Sydstaternes USA – politisk og åndeligt.

BETLEHEMSSTJERNEN

Et astronomisk fænomen eller Shekina?

af Simon Griis

 

Juletiden er bragt til ende, og vi mindes på en speciel måde, at de viise mænd fra Østerland efter en lang rejse, ledet af Betlehemsstjernen, nåede frem til det lille messiasbarn i stalden. På Hellig tre kongersdag 6. januar synger vi Grundtvigs salme ”Dejlig er den himmel blå” om stjernen, der stadig den dag i dag leder os alle til Kristus.

 

POLYFON-LEDELSE i Guds Menighed

af Simon Griis

ET APOSTOLSK INDSPARK I MUSISK UDTRYK … om ledelse af Guds forsamling

Jeg talte forleden med en broder om ledelse i Guds forsamling og kom i tanke om en artikel jeg skrev for snart 5 år siden. Den er efter min mening ikke blevet mindre relevant, og derfor bringer jeg den igen.

Stille liv

Vi lever i en stresskultur, hvor selvhjælpsbøger er benzin på bålet. God psykologi kan hjælpe mennesker med at tackle deres hverdag. Men psykologien er begrænset.

Paulus peger os i en anden retning, hvor der er plads til bøn og vækkelse, og hvor vi ledes ind i et paradoksalt liv.

Et liv der, på den ene side, opfylder vores længsler om det enkle, fredfyldte liv, men som samtidig er et liv i Helligåndens fylde, hvor vi ligesom disciplene i Bibelen, oplever glæde, kraft, bønnevækkelse og et inspireret trosliv ud fra Guds Ord.

Byg på klippegrund

Lyt med ud fra lignelsen om den kloge der byggede på klippegrund

Og dåren, der byggede på sandgrund.

Jesus talte om 2 slags efterfølgere begge hold erkender sig til Jesus

Et hold har god frugt og KAN ikke bære dårlig frugt, fordi det er Ham selv, de har set at de er en gren!

De gør min faders vilje.

Et liv I tro

Alle kristne er kaldede til at leve i tro. Stor som lille.
Tro er midlet, som Gud har bestemt at du og jeg skal få del i Hans velsignelser ved

Måske har du bare en lille tro, så lille at du næsten ikke regner den, men Gud vil ikke arbejde før du begynder at bruge at af den.

Ligesom enken i Zarepta, der måtte give profeten sit sidste mel og olie!

Vi ser at Gud fylder på hos den der giver.

Vejen, sandheden og livet

En prædiken af Simon Griis

Mangen en klog man har påstået at kunne vise vejen til større erkendelse, til fred, til harmoni, måske endog til frelse. Jesus har ikke sagt, at han vil vise vejen. Han sagde ”Jeg ER vejen!” ”I ved ikke, hvor jeg går hen, men I kender vejen!” … og vejen i dette tilfælde er Jesus! Han ER vejen, sandheden og livet!
Den kristne tro handler i første omgang ikke om kundskab, men om relation. Det handler ikke om, at vi kender hemmelighederne, der skal føre os ad en bestemt vej, men om at vi har en relation til ham, som ER vejen – for han er ikke blot vejen, han er også sandheden og livet.