MESTEREN ER HER OG KALDER PÅ DIG!

af Michael Dalsti

”Mesteren er her og kalder på dig.” (Joh. Ev. 11:28b)
”Jesus er blevet gode venner med alle mennesker på Korset” frit efter Paulus (Titus 2:11a)
”Gud gav sin enbårne (eneste) søn, for at enhver som tror på Ham (Jesus) ikke skal fortabes” (Joh. Ev. 3:16b)

MESTEREN ER HER OG KALDER – UANSET HVEM DU ER…


”Jesus brast i gråd” (Joh. 11:35)

En af mine yndlingspassager i Bibelen, som jeg læste meget da jeg var nyfrelst. Jeg blev frelst den 11. oktober 1987, ved et-tiden. En søndag. Pludselig kunne jeg høre, hvad min gamle mor (hun havde samme alder som jeg selv har i dag) sagde da hun vidnede for mig. Familievækkelse nåede mig pludselig – den vækkelse der startede i 1880’erne da ”Bedste” (født i 1868) blev født på ny; i den rigtig store vækkelse som føg hen over landet.

Jeg fandt ud af, at jeg IKKE skulle anstrenge mig for at tro på Jesus og leve i tro – hav tro til GUD!

Tilbage til Johannes 11. Lazarus – Jesu gode ven var døende og hans søstre sendte bud.

Beretningen hvor Jesus græd fortæller os på en dejlig ligetil måde om Guds kærlighed.

”Mesteren er her og kalder på dig!” Sagt til Maria fra Betania i Israel for ca. 2.000 år siden, men gælder også dig i dag. Ingen forstår dig – din sorg og din glæde. Men Jesus gør!

”For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for ALLE mennesker” (Titus 2:11a)

Gud er blevet gode venner med alle på Korset!

Faderen betalte den ultimative pris – gav sin Søn. Tænk hvis det var dig! Din eneste søn, der skulle dø…

Jesus kalder på alle mennesker idag – fra spæde til gamle. Ja, selv den døde Lazarus bliver vækket fra de døde, for at Jesus kunne tale til ham, og det kunne trøste hans søstre, og alle kunne modtage Guds Søns Tro. De ser det med deres egne øjne.

”Da han (Jesus) havde sagt det, råbte han med høj røst: ”Lazarus, kom herud!” (Joh. 11:43)

Jesus taler til de døde og de opstår igen – fysisk og åndeligt. Hvis du ikke er blevet født på ny, er det åndelig død for Gud – men han kan gøre dig levende i et nu, ved tro på Jesus (Joh. 3).

Han kaldte på Jonas – selvom han løb FRA Gud

Han kaldte på Noa – selvom han var fuld (jeg har selv evangeliseret i Odenses gader om natten og vidnet for mange fulde mennesker).

Han kaldte på Rahab som var en luder – han kaldte på alle udstødte! Jeg har selv vidnet for ludere i Odenses luderkvarter…

Han kaldte på Timoteus – selv om de sagde han var ”for ung”

Han kaldte på Gideon og Thomas – selvom de begge tvivlede!

Du som kan vælge Jesus idag, fordi du er blevet voksen og kan forstå Evangeliet – du skal tage imod med et lille barns tillid! Stol ikke på arm af kød – dig selv!

”Og du mit barn (Timoteus som voksen), vær stærk ved nåden i Kristus Jesus” (2. Tim. 2:1-4).

Svar på hans råb i dag – DIG! Han har jo sagt han er blevet gode venner med dig på Korset og rækker sin naglemærkede hånd ud til ALLE.

Giv gensvar som Charles, Martin og Arild:
Charles Finney: Han var i et dybt åndeligt mørke. Han havde besluttet sig for at bede, og ikke holde op før han havde fundet HERREN. Han knælede og forsøgte at bede, men alt var mørkt, og bede kunne han ikke. Han tøvede, men han havde besluttet, at give sit liv til Herren inden solnedgang. Han bad igen – det var stadig mørke, og hans hjerte var så hårdt som før. Så blev han mindet om Jeremias 29:13 (”Søger I mig, skal I finde mig.”). Han greb løftet, og han blev ramt af en hammer, blev knust og kunne bede og fyldtes af lykken i Gud!

Martin Luther: Nat og dag grundede han over Ordet – indtil det blev levende. Den retfærdige er den, der lever i tro på Jesus. Guds retfærdighed, er ikke den retfærdighed han kræver af os – men den han iklæder os! Ved troen alene. ”Nu kendte jeg at det var som at være født på ny – det var portene til Paradiset som havde åbnet sig for mig” (Luthers Tårnoplevelse).

Arild Edvardsen: Arild blev en velsignet evangelist – Nordens største. Han startede med IKKE at være en kristen, og han havde gjort sin veninde gravid. Det var ikke så godt – så kom han til evangelisk møde og én viskede i hans øre – du skal bare sige: ”Jesus nu kommer jeg til dig!” Han sagde det, og så åbnede Himlen sig for ham – alt blev forvandlet. Hans kæreste oplevede det samme kort efter – en ubeskrivelig fred! Med disse enkle ord – ”Jesus nu kommer jeg til dig!”

Der er to ting der behøves, for at sætte en vækkelse i gang i dig og mig. Den ene ting er til at påvirke mennesker med, og den anden er til at påvirke Gud med. Man bruger sandheden til at påvirke mennesker og bøn til at påvirke Gud.

Jesus er sandheden – han er ved Helligånden der hvor du er nu. Der er intet til hinder for, at du kan møde ham nu. Alle forudsætninger er til stede for at du kan mødes med Gud, og opleve vækkelsesild. (Det gælder også for alle lunkne kristne – Gud er nådig).

GUD GAV SIN SØN

”For således elskede Gud (hele) verden, at Han gav sin enbårne søn (ordret: eneste ene), for at enhver, som TROR på ham, ikke skal fortabes men have evigt liv.” (Joh. 3:16).

”Den Lille Bibel” – startskuddet til Guds kærlighedsåbenbaring!

Et spørgsmål: vil du leve i din egen egoisme, eller tage imod Guds kærlighed til dig uforskyldt?

Egoismen forblinder – men Guds overmenneskelig høje tanker, vil han give dig i dag. Guds visdom er Korset – hvor kærligheden gløder – fordi den vil give alt – for de andre.

Kærlighed kan måles – vidste du det?

Det måles i evne til at ofre – villighed til at give.

Gud gav sin Søn – så helt og fuldt. Så meget af fri vilje. Så fuldkomment. Det eneste du skal gøre er at tro Gud.
Frelst ved troen alene.

Faderen så ikke på omkostningen ved at frelse dig og mig – han gav alt: sin eneste Søn. Gud græd, Gud led – som Jesus ved Lazarus’ grav.

Som Abraham led da han skulle ofre Isak på Moriahs Bjerge (Jerusalem) – sådan led Gud selv! Men han måtte gøre det – for dig! For at rense din synd bort.

Jamen, han er Gud – han ser alt ud i fremtiden – han så Jesus opstå igen…

Men Jesus sagde – ”min Gud, min Gud hvorfor har du forladt mig”…

Faderen led på samme måde.

Én dag er for Gud som 1000 år. Jesus gik på Jorden i ca. 36,5 år. Det svarer til over 13 mio. års adskillelse for Faderen; hvis 1 dag er som 1000 år. Bare et billede – på adskillelse og lidelse; for dig og mig. Gud gav!

At han gav sin eneste Søn betyder mao. – HAN OPGAV SIN SØN for os. Vi kan ikke begynde at forstå Guds kærlighed til alle mennesker – men vi kan tage imod den i hjertet ved tro (Romerne 5). Diamanter i trillebøre beskriver ikke én sjæls værdi for Gud.

”HERREN er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge på grønne enge, han leder mig til det stille vand.” (Salme 23:1-2)

Hvilens vande leder Han mig til… David en troens mand – derfor oplevede han også nåden og hvilen.

Missionæren Hudson Taylor taler om hvile i tro: du skal ikke kæmpe for at tage imod Guds tro. Din egen ”tag-dig-sammen tro”, og ”jeg-vil-være-et-bedre-menneske-religiøs-tro” gavner dig intet. Luk hjertet op for Jesus, så hans tro kan komme ind ved Helligåndens kraft.

Da er der stille og hvile! Hvile fra kamp og strid og problemer – læs dem over på Jesus. ”Han har omsorg for Jer;” giv Jesus det gensvar Han fortjener!

AMEN!

Comments are closed.