08 Audio Michael Dalsti

ISRAEL 2023 UPDATE

Der sker meget i Israel lige nu.

Hvad med Israel i forhold til Guds profetiske tidsplan?

Hvad skal du sige til ham/hende hvis du møder en palæstinenser?

Hør denne prædiken for at blive opdateret om:

1) Israel og palæstinenserne – som kan føres tilbage til Esau og Jakob
2) Guds profetisk tidsplan for Israel – herunder 3 profetiske “ringe” omkring Israel, der fortæller os hvor langt vi er nået i relation til Bibelens profetier
3) Jesu offerdød på Korset for både jøder og hedninger (herunder palæstinensere)

#ISRAEL

Ydmyg?

Jesus siger: “Lær af mig!”

Da Jesus ydmygede sig selv og tog tjenerskikkelse på (skønt han er unik Gud), banede han vejen – Lammets korsvej indtil centrum af Kristuslivet.

Et liv i sagtmodighed og ydmyghed – dyder som ikke er i høj kurs idag.

Er det et under at kristenlivet ofte bliver et liv fuld af kompromiser og uden frugt, hvis det som er selve essensen af Kristi liv (hans ydmyghed) bliver fornægtet?

Jesus regerer i sagtmodighed og åndelig autoritet – hvis du vil vandre på troens vej med ham, skal du ned og ikke op!

Hvad med dig? Er der noget du har brug for at høre igen?

 

MED ET ENESTE OFFER

Kristi offer dækker ALT!

Gamle Testamente handler modsætningsvis næsten udelukkende om rituel renhed og det at tage modet fra de gerningsretfærdige (Rom. 3:19).

Der var også overtrædelser der ikke var ofre for – intet offer for utroskab eller afgudsdyrkelse (kun stening).

Kristi offer dækker ALT! Vi fatter ikke hvor stort det er.

Det er vigtigt at holde lov og evangelium hårdt adskilt. Luther siger om dette: “Gud har to ord. Det ene hedder Loven. I den bliver jeg siddende fast og går fortabt. Det andet hedder evangeliet. Det siger: Den der sidder fast under loven eller under døden og ikke kan opfylde loven, han skal anråbe Kristus, og da vil han få syndernes forladelse, og det skal han modtage.”

AMEN

ER DU SKUFFET?

Vi kan lige så godt indrømme det – vi bliver tit skuffede. Vi havde troet på og regnet med… Vi må også sige at trosvandringen, selv i sin rene form, er sådan. Paulus blev skuffet…

Emmaus-vandrerne er ret indebrændte fordi Jesus kom og lagde op til en hel masse, og så bliver han pludselig korsfæstet midt i det hele.

Moses er også ret indebrændt – ”Du har ikke reddet os Gud!” David lagde ligesom Moses heller ikke fingrene imellem, når han talte med sin bedste ven Jesus!

Det kan være du har det som i den russiske sang: ”Mit hjerte er som en såret fugl” – Jesus tørrer tåren væk – altid! (Salme 13).

Hvad nu hvis?

“Hvad nu hvis” er den bekymrede mands motto! Vi frygter nok lidt engang imellem – på trods af vores “supermandstro.”

Paulus er også bekymret – men det er en anden form for bekymring? Hvad er det for noget?

Vi lider tit af “åndeligt hukommelsestab” og glemmer alle de gange Jesus har grebet ind!

Det lykkes os – på trods af alle Guds mægtige løfter til os, at fortsætte med bekymringerne. Men Jesus siger igen og igen: “Frygt ikke!”

Din egen vej?

I Hebræerbrevet advares vi imod, at vi kan være åndelige børn hele livet. Det bliver en ørkenvandring, og vi kommer ikke ind i landet.

I vækkelserne, som f.eks. Finney skriver om, sker der en hurtig åndelig vækst i de kristne, fordi de ikke går ned ad frafaldets brede vej.

Hvorfor var hebræerne ikke kommet videre? Hvorfor var de ikke blevet lærere for andre? Fordi de gik på deres egen vej.

Amerikansk vækkelseshistorie

USA får ny præsident på næste onsdag, den 20. januar 2021.

Hvis vi skal forstå det USA vi kender fra de senere år, på godt og på ondt, skal vi forstå USAs vækkelseshistorie.

Og vi skal skelne mellem det vidunderlige Jesus har gjort i dette vækkelsesland, og det religiøse og politiske, der har trukket i den anden retning. Sydstaternes USA – politisk og åndeligt.

Stille liv

Vi lever i en stresskultur, hvor selvhjælpsbøger er benzin på bålet. God psykologi kan hjælpe mennesker med at tackle deres hverdag. Men psykologien er begrænset.

Paulus peger os i en anden retning, hvor der er plads til bøn og vækkelse, og hvor vi ledes ind i et paradoksalt liv.

Et liv der, på den ene side, opfylder vores længsler om det enkle, fredfyldte liv, men som samtidig er et liv i Helligåndens fylde, hvor vi ligesom disciplene i Bibelen, oplever glæde, kraft, bønnevækkelse og et inspireret trosliv ud fra Guds Ord.

Den åndelige verden

Den åndelige verden er meget virkelig, og definerende for det der sker i den synlige verden.
Vores tankegang er meget rationalistisk, hvorimod dem Bibelen oprindeligt er skrevet til (de gamle jøder), havde en stor åndelig forståelse, som vi altså ofte mangler.
Og derfor bliver vi snydt. Vi må mao. kende Guds Ord, så vi ser hvem vi er i Kristus, og hvordan mørket i den åndelige verden modarbejder os. Særligt de vanskelige passager skal vi forstå…

Vil du tjene den levende Gud?

Forberedelsen af denne prædiken har været anderledes – uanset hvad jeg slog op i, så passede det ind i min prædiken. Jeg fandt en bog – det passede ind i det jeg havde fået lagt på hjertet. Jeg ledte efter noget om kong David til min kone.

Det passede også ind. Så så jeg en videoprædiken – ja, det passede også ind. Budskabet er også vigtigt – nemlig, hvordan leder og bruger Herren Jesus sine tjenere og børn.

Det gælder dit hjerte, dit bønneliv, din meditation over Guds Ord.  Sidde ved Jesus fødder først, dernæst vandringen og endelig det at stå og stå imod.

Helliggørelsens nødvendighed

Da den gode bibellærer Poul Madsen oversatte Watchman Nees berømte bog fra 1957 om Romerbrevet, begik han en stor fejl.

Han oversatte originalens titel “The Normal Christian Life” med “Det Rige Kristenliv,” og gjorde dermed den vigtigste pointe, nemlig at hellighed hører til et normalt kristenliv, mindre tydelig.

Hellighed er noget man modtager ved åbenbaring og tro fra Helligånden, nøjagtig som frelse. Derfor kalder man det også ”den 2. velsignelse.” Det kan ikke blive mere normalt for den genfødte.

 

Jesus Kristus er den samme igår, idag og til evig tid

Jesu værk på Korset påvirkede ikke Guds kærlighed til os. Det hævede ikke kærlighedstemperaturen med 1 grad! Det åbnede ikke en ny kilde af nåde og barmhjertighed i hans hjerte.

Han havde allerede elsket os fra evighed af, og derfor udtænkte han Jesu forsoningsværk – Korsets sejr.

Du burde vågne om morgenen og sige som kong David – jeg er underfuld skabt (Salme 139) og jeg vandrer i tro og han har fantastiske planer for mig (Ef. 2) – for at jeg kan give velsignelsen videre til andre mennesker.

Antikrist

Vi ser ikke efter Antikrist, men efter Jesus Krist! Ligesom Paulus og de gamle troshelte.

Den syriske kirkefader Efraem af Nisibis, der levede mellem 306-373 e. Kr., siger: ”For alle Guds hellige og udvalgte skal samles, før Trængslen som skal komme, og bliver taget op til Herren, for at de ikke skal se den forvirring som skal overvælde verden, pga. vor synd.” Nisibis prædiken havde overskriften ”Om de sidste tider, Antikrist og Verdens ende.”

Når vi ser tidens tegn i vor tid, så ved vi at Antikrist snart træder frem. Men inden han kan træde frem – er vi jo rykket bort i et nu. Jesus kommer snart – er du klar?

Bortrykkelsen og personlig vækkelse

Den danske pinsepioner Anna Bjørner afsluttede alle sine prædikener med alle vækkelseskristnes forventning om, at ”JESUS KOMMER SNART”.

Hvordan ser det ud i dag – findes den forventning stadig i menigheden, og hvordan er det med dig selv?

Bortrykkelsen (på græsk harpazo) er Pauli undervisning om hvordan Jesus, som han selv lovede disciplene (Joh. 14), skal komme igen og tage os med – i et nu. Paulus siger – det vil være langt, langt bedre for os – så derfor må det være vores trøst og SALIGE HÅB.

Lazarus

I lang tid forkyndte Samuel Chadwick om Lazarus, og om hvordan hans opvækkelse fra de døde, fik mennesker til at komme til tro. De strømmede til, så de religiøse blev jaloux.

Mennesker ville ikke se Jesus, men de ville se Lazarus der havde været død (men nu var opstanden), og når de så hvad Jesus havde gjort – kom de til tro!

Beretningen om Lazarus der bliver oprejst fra de døde af Jesus (Johannes kap. 11-12), viser os nogle åndelige sandheder. Sandheder om hvordan Herren drager os ind og gør os til “ubegribelige kristne.” Mennesker der lever et paradoksalt liv og et lykkeligt liv – i Kristus!

Den største kærlighedshistorie nogensinde

Der er mange store kærlighedshistorier.
Men alle tiders STØRSTE kærlighedshistorie er den vi læser om i Johannes Evangeliet kap. 3, vers 16. Den lille Bibel. Evangeliet i en nøddeskal.
At Jesus elskede alle mennesker, og døde på korset for alle mennesker, for at alle dem der tager imod i tro må få frelses i et nu, og få fred med Gud. Frelst til evigt liv. Frelst fra evig fortabelse.
I 1970’erne begyndte en vækkelse, hvor tusinder af unge blev frelst – dem der tidligere havde søgt Gud i fremmede religioner. De søgte Gud i Indien, og andre steder, men fandt ham ikke.
Mod alle odds kom forkyndere som Chuck Smith og Billy Graham til, at stå i spidsen for den vækkelse, som spredte sig i begyndelsen af 70’erne. Den berørte ikke bare californiske hippier, men unge i hele verden.
Gud kan gøre det igen.

Ud af Ægypten og ind i opstandelseslivet!

Hvorfor holder vi påske?

Det er herligt med ens unger, og alle deres hv-spørgsmål. “Hvorfor holder vi påske, far?”

Man kan tale meget og længe om påske, men hvis vi skal se på det mest centrale, så bliver det i korte træk om to centrale skikkelser i Bibelen – Jesus selv og om Moses.

Vi skal se på påske nytestamentligt lys og gammeltestamenteligt lys. Vi starter med Jesus i Det Nye Testamente (NT); men vender stærkt tilbage med Moses – den Guds mand (5. Mos 33), som også sagde de berømte ord: En profet som mig (profetisk om Jesus). Moses er den mest citerede i NT – også af Jesus selv!

Hændelsen vi fejrer blev først annonceret af to mænd som stod ved Jesu grav og sagde: “Han er ikke her, Han er opstanden!” (Matt. 28:6)

Paulus – vækkelsens apostel

Moderne kristne prøver ihærdigt, at gøre Paulus til en tør teolog.
Han havde virkelig et fantastisk lys over Guds Ord – og blev ydermere selv brugt af Helligånden til, at nedskrive Guds Ord. Men vi ser også et herligt liv med Jesus og en stærk tjeneste (vækkelse).
Det som Paulus forkynder er noget han lever – det er troens vej (Gal. 2:20), med mennesker der bliver frelst, og helbredt og udfriet, og ikke mindst – menigheden der opbygges i kærlighed og tro; og menigheden der modtager gaver.

“Hvorfor, Gud?”

Er der nogen, der kan føle med et menneske og tage del i hans sorg, da er det virkelig Jesus!
Sådan er Jesus også, når vi vender os til Jobs Bog – men de fleste får et helt andet billede. Besnærede af Jobs “venners” farisæiske tale og Jobs fremadskridende bitterhed. Men Jesus svarer ikke på Jobs og hans venners mange spørgsmål.
Jesus leder os ikke i retning af forklaringer – men trosvandring og kærlighedsrelation til Jesus selv.
Jesus helbreder Job og genopretter alt. Ja, mere end genopretter alt.
Du må aldrig tvivle på Guds kærlighed, når livet går skævt. Han er der stadig. Stol på Gud.

DAVID OG KÆMPERNE

Kæmperne i Davids liv er Goliat, Saul og Gamle David (Davids egen kødelige natur).
David levede et velsignet og inspireret liv, og var bl.a. hyrde hele livet, for de udstødte.
Men manden efter Guds hjerte, som blev hovedforfatteren bag Salmernes Bog (“Det Nye Testamente i Det Gamle Testamente”), er måske bedst kendt for sine fald!
Hvorfor? Og hvordan vandt han sejr?