Hvordan bliver jeg en kristen?

En artikel af Simon Griis om vejen til frelse og de første oplevelser som ny kristen

De fleste betragter livet som en kamp og strid. I virkeligheden er det et spil, du vil tabe, om ikke du ved Kristus kommer i kontakt med Gud. Mange mennesker er kørt fast i deres liv og sidder magtesløse i en håbløs situation. Frustrationer, nerver, følelsesmæssig uligevægt, ensomhed, sygdom og depression er en stor del af deres hverdag. Mange tårer er grædt, uden at det har hjulpet. Mange udveje er blevet prøvet, dog uden resultat.

Måske gælder dette også dig, og det store spørgsmål er: Hvordan kommer man ud af denne ulykkelige situation?

Bibelen har svaret!

Mennesket Er En Synder!

Bibelen siger, at mennesket er en synder og derfor adskilt fra Gud. Alle de problemer, vi ser i verden idag, skyldes ikke forskellige ydre omstændigheder, men ene og alene, at menneskets sind og væsen er besmittet med ondskab. Rent menneskeligt er der mange gode ting, vi kan gøre. Og nogle mennesker vier hele deres liv til at gøre godt. For eksempel med at hjælpe nødlidende i U-landene.

Alligevel bliver selv det bedste, vi ønsker at gøre, besmittet med egoisme og ondskab. Ingen kan sige, at han kan leve op til Guds standard af kærlighed og nåde. Bibelen siger, at den, der fejler blot på ét punkt i Guds lov, er skyldig i overtrædelse af alle budene.

Kan du sige, at du altid har handlet og levet ud fra kærlighed til dine medmennesker og Gud? Kan du sige, at du er uden synd? Nej, vel? Men det er ikke desto mindre Guds krav til mennesket for at opnå fællesskab med ham og evigt liv. Intet menneske kan opfylde Guds krav. Derfor siger Bibelen.

Der er ingen retfærdig, ikke én. (Romerne 3.10)
Alle har jo syndet og mangler herligheden fra Gud (Romerne 3.23)

Korset Er Guds Kærlighed

Thi således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Johannes 3.16)

Bibelen siger, at vi alle er syndere og fortjener døden, men Gud elsker mennesket og ønsker fællesskab med hver enkelt af os. Og Guds kærlighed kommer til udtryk ved at han sendte sin søn Jesus Kristus, for at dø på et kors og tage vores syndeskyld og vores straf på sig i døden. Bibelen siger, at Jesus døde i vores sted, for at vi skulle gå fri. Han sonede vor synd og betalte gælden.

Dette er Guds kærlighed. Tænk dig, at han ofrede sin søn, for at du og jeg skulle få mulighed for et evigt liv sammen med Gud. Tænk dig, at Jesus var villig til at lide døden, for at vi kunne gå fri. Bibelen siger:

Det er troværdig tale og fuld modtagelse værd, at Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere (1.Timoteus 1.15)

Jesus Lever!

Bibelen fortæller, at Jesus tog vores straf, da han døde på korset, men han gjorde mere end det. Han opstod fra døden og ved sin opstandelse fik vi evigt liv!

Gud har givet os evigt liv; og det liv er i hans Søn. Den, som har Sønnen, har livet; den, som ikke har Guds Søn, har ikke livet. (1. Johannes 5.11-12)

Frelsen

I det skriftssted, vi lige læste, stod der, at den, der har Sønnen, har livet. Det vil altså sige, at der er mennesker, som har fået del i det evige liv ved Kristus, og der er mennesker, som ikke ejer dette liv, men kun har fortabelse i vente. Når Bibelen taler således, vil det selvfølgelig skabe spørgsmål i vore liv:

Hvordan får jeg del i dette evige liv?

Hvordan kan jeg modtage det, som Jesus har gjort for mig ved sin død på korset?

Hvordan kan jeg blive frelst og´regne mig som et barn af Gud?

Den Frelsende Tro

Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. (Johannes 1.12)

Mange mennesker tror på, at der er mere mellem himmel og jord, end vi kan se, og mange tror også på at der findes en Gud. Men en sådan teoretisk tro vil aldrig kunne frelse dit liv og gøre dig til en kristen.

Når Bibelen taler om tro, er det i den forstand, at du kommer til Jesus med hele dit liv, hele din tilværelse og alle dine synder og svagheder. Du kommer til ham i tillid til at han, som den eneste i universet, kan frelse dig. Bibelsk tro er at stole fuldt og helt på Guds kærlighed og Kristi værk på Golgata.

Bibelen siger, at ingen som kommer til Jesus, vil blive afvist. Når du kommer til Jesus på denne måde og ønsker at modtage ham som din personlige frelser, vil han tilgive dig dine synder, føde dig påny og give dig evigt liv. Bibelen siger:

De (som tog imod Jesus) blev ikke født af blod, ej heller af køds vilje, ej heller af mands vilje, men af Gud. (Johannes 1.13)

Jesus Som Herre

Når du modtager Jesus som din personlige frelser, bliver han også Herre i dit liv. Jesus ønsker at være Herre og hjælpe dig til at leve i Guds vilje. Han har et helt nyt liv beredt for dig. Og det liv ligger langt fra det gamle, du levede før. Bibelen siger:

Jeg ved, hvilke tanker, jeg tænker om eder, lyder det fra Herren, tanker om fred og ikke om ulykke, at jeg må give eder fremtid og håb (Jeremias 29.11)

Gud har planer for din fremtid. Han ønsker at give dig en helt ny tilværelse, hvor han vil være med dig. Ønsker du dette liv? Ønsker du at modtage Jesus Kristus som din frelser og Herre og blive født påny, sådan som Bibelen taler om?

Så skal du vide, at du ikke kan gøre dig fortjent til denne kærlighed fra Gud. Alt, du kan gøre er, at tage imod gaven, det evige liv. Bøj dine knæ og bed til Gud. Har du aldrig gjort det før, kan det måske virke sært, men jeg vil sige til dig, at Gud hører din bøn. Han lytter altid til et menneske, der kommer til ham.

Din Bøn Om Frelse

Det er ikke så vigtigt, om du bruger flotte og velvalgte ord til Gud. Det, der betyder noget er, at dit hjerte er med i det, du beder. Du kan for eksempel bede således:

Kære Gud!

Jeg kommer nu til dig med hele mit liv i erkendelse af at jeg er en synder og har levet mit liv langt fra din vilje.

Jeg vil tro at Jesus Kristus døde i mit sted, og ved sin død på korset tog min synd og skyld. Jeg ønsker ikke længere at leve som hidtil, men vil vende mig bort fra min synd. Hjælp du mig, Gud, at leve ret fra i dag og til den dag, jeg skal herfra.

Jeg modtager nu Jesus Kristus som min personlige frelser, og jeg beder dig, Jesus, om at flytte ind i mit liv og forvandle mit sind og føde mig påny.

Amen

Kære Ven!

Du er nu født påny. Gud har i sin barmhjertighed frelst dig. Et nyt liv er begyndt. Du er blevet et Guds barn. Dette er et faktum, fordi Guds Ord siger det. Det har ikke så meget at gøre med, hvad du tænker eller føler. Din frelse er ikke afhængig af dine tanker og følelser. Gud har talt til mennesker ved sit Ord; Bibelen. Og Bibelen siger, at om du kommer til Ham, vil han frelse dig og føde dig påny. Dit nye liv er altså en realitet.

Gud har i sit Ord givet løfter til sine børn. Disse løfter gælder også dig, nu da du er kommet til tro. Her er nogle af de mange løfter, som du kan regne for dine:

Gud har givet dig evigt liv (Johannes 3.36)

Gud vil hjælpe i prøvelser (2. Peter 2.9)

Gud vil bevare dig (5. Mosebog 31.6)

Jesus er flyttet ind i dit hjerte (Efeserne 3.17)

Og han vil altid være med dig (Mattæus 28.20)

Søg Fællesskab Med Kristne

Gå på kristne møder og vær sammen med kristne. Ligesom et lille nyfødt barn har brug for et kærligt hjem og mad for at trives og vokse, har enhver, der bliver født påny også brug for et åndeligt hjem i en menighed. Derfor er det vigtigt, at du finder ind i en kristen menighed. Forkyndelsen, som lyder i menigheden er din åndelige mad. Den har du brug for, for at vokse i det nye åndelige liv.