12 Artikler Menigheden

POLYFON-LEDELSE i Guds Menighed

af Simon Griis

ET APOSTOLSK INDSPARK I MUSISK UDTRYK … om ledelse af Guds forsamling

Jeg talte forleden med en broder om ledelse i Guds forsamling og kom i tanke om en artikel jeg skrev for snart 5 år siden. Den er efter min mening ikke blevet mindre relevant, og derfor bringer jeg den igen.

Kætter af Guds nåde på den fede måde

 

Skrevet af Simon Griis.

Forleden var jeg i en menighed og afholdt to Bibelstudier om den store skøge i Johannes Åbenbaring. Det handlede bl.a. om de gamle reformatorers og vækkelsesprædikanters forståelse af teksten, som værende om Den katolske Kirke og dennes undertrykkelse af Guds Ords forkyndelse og slavebinding af uskyldige sjæle under et præsteskabs diktatur.

“Legemet” – Menigheden

Referat af Tale ved Watchman Nee
Vi taler i disse Dage om Kristenlivet, og nogle spørger måske: “Hvad vil Kristenlivet føre til?” Herren frelser, udfrier og helliger sit Folk.Han giver os Kraft til at leve et helligt Liv, derved at vi har Kristi Liv i os, men hvad vil alt dette føre til? Hvad vil Gud gøre med sit Folk? Er det hans Tanke, at vi skal være adspredte hver for sig? Når en Mand f. Eks stryger Sten i Millionvis, hvad er da hans Hensigt med disse?Han tænker at opføre en Bygning. Guds Hensigt er en Bygning af levende Stene. Kristenlivet fører til Samfundsliv; det synes du måske ikke om, men således er det. Gud forener sit folk og danner således Kristi Legeme.

Guddommelig åbenbearing

Skrevet af Sifrid Beck

“For at Guds mangfoldige visdom skulle nu ved menigheden blive kundgjort for magterne og myndighederne i det himmelske.” (Ef.3:10)

Som ethvert menneske åbenbares, bliver set og opfattet ved sit legeme her i verden, således åbenbares Kristus gennem sit legeme, menigheden. Denne vidunderlige åbenbarelse og meddelelse gennem Kristus, da Han vandrede i sit menneskelegeme her på jord, fuld af visdom, kundskab, tro, helbredelse, undergerninge – fortsætter stadig uændret efter Guds tanke gennem Kristi menighedslegeme, der er udstyret med de åndelige gaver: visdoms tale, kundskabs tale, tro, gaver til at helbrede, kraftige gerninger (1Kor.12:7-12).

Ligeledes fortsætter den guddommelige tjeneste, Herren udførte, som den store apostel (udsending, Hebr.3:1- grundspr. apostel; Joh.20:21), profet (Matt.21:11; Luk.24:19; Ap.G.3:22-23), evangelist (Luk.4:18-19), hyrde (Joh.10:11-18; 1 Pet.2:25) og lærer (Matt.4:23; Joh.3:2) gennem tjenestegerningerne i hans menighedslegeme, apostel-, profet-, evangelist-, hyrde- og lærertjenesten (Efes.4:11).

Menigheden – Guds Visdom

Skrevet af Willy Griis

1. Kor.2.6-7: “Dog visdom taler vi blandt de fuldvoksne, men en visdom der ikke stammer fra denne verden, ej heller fra denne verdens herskere, som mister deres magt. Nej, vi taler Guds visdom, den hemmelige, skjulte, som Gud før verdensløbets begyndelse har forudbestemt for at føre os til herlighed.”

Der må være nogen… -Der må være nogle Guds børn -der må være nogen i Guds menighed -der må være nogle af Guds tjenere, der kan kaldes fuldvoksne også i vor tid, så Guds visdom kan blive forstået og formidlet videre. Hvis ikke dette er tilfældet er det ude med os – for denne Guds visdom skal føre os til herlighed.