10 Audio Daniel Olstrøm

Magtesløs

Golgata er stedet hvor han afvæbnede magterne og myndighederne

Hvordan afvæbnede ham dem?
Det var os der blev afvæbnet.

Vi blev afklædt, det syndige legeme, hvori den onde kunne friste os.
Og kampen vi kæmper er i vores sind, det er en kamp om Kristi liv, satan begærer at overvinde vores tankeliv, og gøre det til et fæstningsværk, så Han kan føre krig mod Gud.
Vor sejr ligger ikke i angreb, men i overgivelse til Guds ord.

For gennem vores magtesløs, skal vi erfare at Guds kraft udfolder sig helt.
Hans værk er vi.

Byg på klippegrund

Lyt med ud fra lignelsen om den kloge der byggede på klippegrund

Og dåren, der byggede på sandgrund.

Jesus talte om 2 slags efterfølgere begge hold erkender sig til Jesus

Et hold har god frugt og KAN ikke bære dårlig frugt, fordi det er Ham selv, de har set at de er en gren!

De gør min faders vilje.

Et liv I tro

Alle kristne er kaldede til at leve i tro. Stor som lille.
Tro er midlet, som Gud har bestemt at du og jeg skal få del i Hans velsignelser ved

Måske har du bare en lille tro, så lille at du næsten ikke regner den, men Gud vil ikke arbejde før du begynder at bruge at af den.

Ligesom enken i Zarepta, der måtte give profeten sit sidste mel og olie!

Vi ser at Gud fylder på hos den der giver.

At være kendt af Gud

Der er mange kristne der har fred med Gud

Men de har ingen fred med sig selv

De er kommet til den forståelse, at Gud har tilgivet dem, for deres tidligere synder, men de kan bare ikke forstå, at en Hellig Gud, skulle kunne acceptere dem som de er nu.

Gud har nød for den slags mennesker

Gud kender dig ikke længere efter kødet/efter dit gamle liv

Han kender dig, som en ny skabning i Kristus Jesus.

Helligåndens tjeneste og samfund

Kunne du ikke godt tænke dig at have vandret sammen med Jesus, da Han gik rundt I Jerusalem, og helbredte alle syge, forkyndte ord der var Ånd og liv.

Helligånden er Jesu stedfortræder,
Han er på en måde, det samme for os, som Jesus var for disciplene.

Helligånden er nådens og bønnens Ånd! Han kender faderens vilje og leder os I vores bønner.
Vores bønner må altid være I samfund med Helligånden, der må være en længsel I vores indre efter at bede Åndens bønner, og der møder vi Ham I tro.

Korsets kraft

Ved at forstå Hans kors, kan vi forstå vort eget kors.

For korset har sin plads i enhver troendes liv, ikke kun et kors hvor vi mindes Jesu død, men et kors der er blevet vort eget, og derfor bliver vores liv en korsvandring.

Ja korsets dybeste mening er forløsning fra os selv.

Derfor elsker vi korset, fordi det sætter os fri, det er springbrættet ind i Romernes det 8. kapitel. ; jeg elendige menneske hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Gud ske tak ved Jesus Kristus, vor Herre!, og så kommer det: så er der da nu ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.

Opmuntring til bøn

Guds arbejde bestyres ved bøn, og Gud er villig til at gøre mange ting, men Han vil ikke gøre dem hvis Hans folk ikke vil bede og tro.

Det er det samme i vort eget åndelige liv, hvis vi ikke vil bede, får vi heller ingen vækst.

Vil du være en vægter for menigheden, vil du bede når Han kalder, om det er nat eller dag, vil du minde Herren om hans løfter, vil du blive en klods om hans ben, der ikke slipper ham får du får svar.

Vil du bære Herrens byrde, I dit hjerte – Herrens suk.

Bliv i mig

Satan ønsker at afklæde os,
Hvad Jesus har iklædt os.
Men han vil aldrig kunne rokke ved din himmelske stilling. Sat med Kristus
Han ønsker at du skal falde tilbage I dit gamle selv, men vi er døde med Kristus
Bibelen siger
Helliggjort, idet at vi er I Ham
Helliggørelse idet Han er I os
Hvor meget helligørelses frugt der er I vores liv afhænger af, hvor meget vi bliver I Ham, den som bliver I mig, han bærer meget frugt.

Åndens nådegaver del 3

Lyt til en undervisning om helligåndens 3 inspirationsgaver: profetisk tale-forskellige slags tungetale-udlæggelse af tungetale.
Lær forskellen mellem når en profet taler, og den profetiske nådegave er i brug, i kan jo alle komme til at profetere!
Men ikke alle er profeter!
Er der forskel mellem den tungetale, der er til personlig opbyggelse, og den der er til udlæggelse? Lyt med som vi gennemgår de 3 nådegaver, og må det blive dig til gavn i dit personlige liv og din forståelse, så at du kommer til at tale mere i tunger end alle de andre.
Må Gud velsigne dig kære lytter
Så at du bliver en større velsignelse hvor du går

Åndens nådegaver del 2

En gives der tro ved den samme Ånd
Troens nådegave er Guds tro givet os ved Helligånden, der hvor vor egen tro ikke kan række længere.

Her kommer Guds tro til os med en overbevisning, så stærk at man ved man har fået det, før man modtager det!

Nådegaver til at helbrede
Virker der hvor troen bliver forkyndt, Gud har gjort sig afhængig af din og min tro, og ved at lytte til Hans ord, ved at have fællesskab med Herren, vokser troen i hjertet.

Da kan Gud begynde sin helbredelse, gennem nådegaver til at helbrede

Åndens nådegaver del 1

En gives der nemlig ved Ånden at tale med visdom.
derfor da Jesus var I ørkenen og blev fristet af djævelen kom visdoms ord til Ham, så han kunne svare igen på den rette måde: der står atter skrevet

En anden at tale med kundskab.
Kundskabens gave giver indsigt I ting, vi ikke har nogen chance for at vide på forhånd, den åbenbarer Guds alvidenhed I givne situationer
Det er en stærk gave, der kræver visdom at håndtere
Gaven kan være så stærk at man kender hver en detalje

Ordet om korset

Hvad er det der gør Kristi evangelium så markant anderledes end de andre religioners budskab,  det er jo som om Gud har givet et umuligt budskab at sælge til denne verden.
Han har givet os at gå med et budskab som kun Helligånden kan overbevise hjerterne om!