Magtesløs

Golgata er stedet hvor han afvæbnede magterne og myndighederne

Hvordan afvæbnede ham dem?
Det var os der blev afvæbnet.

Vi blev afklædt, det syndige legeme, hvori den onde kunne friste os.
Og kampen vi kæmper er i vores sind, det er en kamp om Kristi liv, satan begærer at overvinde vores tankeliv, og gøre det til et fæstningsværk, så Han kan føre krig mod Gud.
Vor sejr ligger ikke i angreb, men i overgivelse til Guds ord.

For gennem vores magtesløs, skal vi erfare at Guds kraft udfolder sig helt.
Hans værk er vi.

Comments are closed.