CORONA 666 VACCINEN

Corona 666

af Simon Griis

Billedet her har jeg efterhånden set delt mange gange af kristne på facebook. Formålet er selvfølgelig at underbygge påstanden om at den nuværende pandemi og den tilhørende vaccine, som er på vej, bærer Dyrets tal 666, og på en speciel måde er linket til Antikrist, og dermed Satan.

De kristne, som deler sådan et billede, vil påstå, at alle, der er uenige med dem, er forledte og blinde, og ikke kan bedømme den åndelige verden, mens de selv har åndelig indsigt, og modtager beskeder direkte fra Helligånden.

Virkeligheden er en ganske anden, og det vil du få at se, hvis du vil læse dette stykke. Kristne, der kan få ligningen ”Corona = 666” til at gå op, er villige til at gå langt i manipulation og forvrængning af Bibelens ord, for at få virkeligheden og Skriften til at passe ind i deres kringlede verdensbillede.

1:

CORONA ER EN FÆLLESBETEGNELSE

Den første, som har lavet udregningen på billedet, har helt sikkert troet, at corona var betegnelsen på den virus, som udgør pandemien, vi oplever i disse måneder. Derfor har det været vigtigt for vedkommende at vise en sammenhæng mellem Corona og Antikrist.

Men Corona er ikke navnet på den virus, der forårsager vores nuværende pandemi. Corona er en fællesbetegnelse for virus, der påvirker åndedrættet, bl.a. SAARS virus og MERS virus. Corona er altså ikke et endetidsfænomen, men har eksisteret i lang lang tid.

Forskere opdagede corona virus i dyr så langt tilbage som i 1920erne, mens man for første gang konstaterede det i mennesker i 1960erne. Det betyder ikke, at corona ikke har eksisteret før. Det er påvist i middelalderen, og forskere mener, at corona-”forfædre” eksisterede så langt tilbage som 8.000 år f.Kr.

Den pandemi, som raser i dag, er forårsaget af det corona virus, som går under betegnelsen SARS CoV-2 og forårsager sygdommen “COVID-19.

Så altså allerede her kan du droppe al videre spekulation ud i Corona og talværdien 666. Corona har eksisteret til alle tider.

 

2:

HVAD?! 6 + 66 = 666 ???

Hvis du stadig ikke er overbevist, så lad os se på den manipulerede udregning af Dyrets tal på papiret.

Hvis man på dansk giver bogstaverne værdi efter deres rækkefølge i alfabetet, giver Corona en samlet talværdi på 66. Selvom vi på dansk ikke bruger alfabetet til at udtrykke talværdier, og den slags udregninger derfor er fuldstændig omsonst, så kan vi godt deltage blot for legens skyld.

Altså er talværdien 66. Den skarpe forfatter til ovenstående lille udregning, har selvfølgelig set, at det intet har med 666 at gøre. Resultatet af udregningen kunne være hvad som helst, uden at det var Dyrets tal 666. Der måtte mere til.

Den skarpe forfatter har derefter set, at Corona består af 6 bogstaver, og TJU-BANG! 6+66 bliver til 666.

Dog, det gør det jo ikke, vel? Nej, langt derifra! For det første kan man ikke bare lægge antal bogstaver i et ord sammen med talværdier, og for det andet vil 6 og 66 ikke på nogen måde give 666.

Så du ser, hvor manipulativ, man skal være for at få dette til at virke, og hvor ligeglad man skal være for direkte at forkynde det for andre? Og nej, det virker ikke!

Dyrets tal er ikke seks plus seksogtres, det er heller ikke seks seks seks. Det er sekshundredeogsekstiseks, og det er noget helt andet!

Læg til dette, at man ikke bare kan lave ”Bibeludregninger” på dansk. Det bliver alt for spekulativt og giver helt andre og falske resultater, end hvis man gør det på de bibelske sprog. De tallege, talkombinationer, og udregninger, vi finder i Bibelen, eksisterer kun på hebræisk, græsk eller måske latin, og kan ikke overføres direkte til dansk.

 

3:

CORONA GIVER IKKE 666

Corona er latin, corōna, og kommer oprindeligt af græsk κορώνη, der har på græsk en talværdi på 318 – altså ikke 666.

Man kunne også bruge ”Agrippa-metoden”, som har sit ophav i Agrippa numerologien, udgivet i bøger om okkult filosofi, men heller ikke her giver det – desværre for konspirationsprofeterne – 666. Det giver i stedet 224.

(Jeg har fået hjælp til ovenstående udregninger af en god FB ven 😊 )

 

4:

NEJ, 666 ER IKKE TALLET PÅ EN VIRUS

Et af disse konspirationsprofeters yndlingsskriftsteder er Johannes Åbenbaring 13.18, hvor der står om Dyrets tal, 666, og om at have forstand til at regne det ud.

De mener om sig selv, at de på en speciel måde har forstand til at udregne Dyrets tal, men se nu, hvor enkelt og klart Skriften taler. Dyrets tal er et menneskes tal. Hvad kan man udlede af dette? Jo, det er ikke tallet på en virus, og det er heller ikke en vaccines tal. Det er et menneskes tal.

”Jamen!” siger de; ”Man skal jo have forstand for at regne det ud, så der er langt mere i det. Det er et system, en virus, en vaccine …”

Nej, det er det faktisk ikke. Og det er heller ikke en politistyrke, en LEGO æske, en månelanding eller et Gram Køleskab. Det er et menneskes tal.

Men hvis ideen om, at Dyrets tal er en virus’ tal eller en vaccines tal ikke kommer fra Bibelen, hvor kommer den så fra? Skulle Helligånden åbenbare disse konspirationsprofeter i direkte modsætning til Skriftens taler?

Jeg tror det næppe!

Bibelen siger, at der skal forstand til at regne tallet ud, og giver derefter en ledetråd til de forstandige, ikke et falsk spor, ikke en vildledning, men en ledetråd; Det er et menneskes tal!

Idéen om, at Dyrets tal, som kun kan udregnes med forstand, er tallet på en virus eller en vaccine, har ikke sin gang på jord eller sin inspiration fra himmel. Det er ren fantasi.

Tænk på det ansvar, man pålægger sig selv, når man læser Johannes Åbenbaring og tolker den for andre. Den, der lægger noget til, på ham skal Gud lægge apokalyptiske plager, og tager nogen noget bort fra disse ord, skal Gud fratage ham hans del i livets træ og den Hellige Stad.

Hvem tør tage menneskets tal fra Guds Ord og lægge et virustal til?!

 

5:

EN SPRØJTE LIGE I PANDEN!

En lille detalje, hvis du vil tro konspirationsprofeternes ord: Hold øje med om vaccinen gives på højre hånd eller i panden. Gør den det, beviser det ikke noget, men gør den ikke, er det endnu et bevis på, at hele dette fake trossystem er ude af takt med Guds Ord, for mærket, som Bibelen taler om, skal sættes på højre hånd eller i panden. (Åb.13.16)

”Men …”

Nej, det er ikke ligegyldigt!

Hver detalje i Guds Ord har sin betydning, og hver fantasi, som ikke står i Guds Ord, har sin konsekvens. Tag din Bibellæsning alvorlig.

 

6:

KØBE OG SÆLGE

Johannes Åbenbaring siger, at mærket giver ret til at købe og sælge og at ingen kan købe eller sælge, hvis de ikke har mærket.

Er dette relevant i forhold til corona og vaccination? Overhovedet ikke. Det har intet med hinanden at gøre.

 

7:

GIVET AF DEN FALSKE PROFET?

Det næste vi må være opmærksom på, er kronologien. Dyrets mærke på højre hånd eller i panden gives af den falske profet, efter Antikrist er trådt offentligt frem, har ført krig og kommet sig efter et dødssår.

Dyrets mærke gives af den falske profet, efter han har gjort store verdensvide tegn og fået ild til at falde ned fra himlen, og efter han har ladet alle dræbe, som ikke vil tilbede Dyrets billede.

Så er spørgsmålet til alle konspirationsprofeterne, når det gælder Dyrets tal 666 i corona og vaccine: Er alt dette sket? Det er Bibelens klare tale, at mærket ikke bliver givet før alt dette er sket.

Jeg ser mig omkring. Intet af dette er endnu indtruffet.

”Jamen! Siger de; ”Vi skal holde øje med tendenserne og de skjulte ting, og det, der ligger bag ved”.

Det skal vi kun holde øje med, hvis vi ikke tror på Guds ord ligefremme tale.

Jeg er selv af den faste overbevisning, at vi i Bibelen finder ord i rette tid – altid. Det betyder, at vi ikke nu skal fantasere og frygte ting, som Bibelen helt tydeligt siger, hører til i anden halvdel af trængselstiden, de sidste 3 ½ år.

Hvem er det i virkeligheden, der ønsker, at Guds folk skal have irrelevant angst og nyttesløse bekymringer? Vi kender hans navn! Så hvem er det i virkeligheden, der er bedraget og farer med vildførelse?

Og lad mig så stille tillægsspørgsmålet: Er det den falske profet, der giver dig vaccinen?

Nej, det er det ikke!

Men det er den falske profet, som engang i fremtiden er stået frem i al offentlighed, der kommer til at give Dyrets mærke til alle mennesker.

 

8:

TEMPLET

Den falske profet skal ikke give mærket til mennesker før indtrædelsen af store verdensbegivenheder, der skal varsle begyndelsen på trængslens sidste 3 ½ år.

Det betyder, at mærket ikke skal gives før Antikrist, som allerede på det tidspunkt er trådt frem i offentligheden, har indgået en fredsaftale med Israel. En fredsaftale, som giver dem ret til at ofre i templet i Jerusalem.

Fik du den? Der findes ikke engang et tempel i Jerusalem i dag, og langt mindre ofringer.

 

KONKLUSION:

Jeg ved nogle af os måske er lidt langsomme (det kan jeg selv være), men for de flestes vedkommende burde man være nået til en konklusion allerede inden for de første linjer.

Til jer vil jeg sige, at kristne, der poster et billede som dette, bærer et ansvar. Man kan ikke påberåbe sig uvidenhed, for det, jeg har gennemgået her, kan alle og enhver med lethed søge op.

Udregningen – og meget andet af samme slags – er noget af det mest manipulerende stykke misinformation, man kan drive op, og poster du det, er du medansvarlig.

Men hvis du efter at have læst hele dette lange stykke færdigt – hvis du altså nåede så langt – hvis du efter at have læst hele dette stykke færdigt, stadig synes at corona udregningen 6+66 er helt fjong!, ja så vil jeg bede for dig.

Du har brug for det.

Comments are closed.