Troens grundvold

Vi kan dele det meste forkyndelse op i tre ”områder”.

Det er vigtigt at du kender forskel på alle tre ”områder” og hvornår du hører en forkyndelse ud fra det ene eller det andet område (– de virker sammen som en helhed – men ofte hører vi forkyndelse fra en af de tre ”områder”).

Det er som det skal være, så længe der er balance imellem disse tre områder og at der ikke i den samlede forkyndelse i en menighed overfokuseres på et bestemt område.

Vores kristne liv og menighed bliver forvrænget og unaturligt hvis vi overfokuserer et af områderne.

Comments are closed.