GUDS MANGFOLDIGE VISDOM DEL 2

En prædiken af Simon Griis

Gå ikke glip af anden del, der lægger de sidste brikker i dette vigtige puslespil.

Er du i tvivl om, hvad du skal tænke og tro i forhold til kirke og menighedsopbygning, og måske hvor din egen plads er i kirkeverdenen?

Skal du tilslutte dig en såkaldt discipelskole eller en profetbevægelse? Er det okay bare at sidde hjemme i sofaen og have skarpe meninger om det ene og det andet? Eller skal du kæmpe for en eller anden bestemt sag?

Faktisk har Gud åbenbaret en side af sig selv helt fra skabelsens begyndelse, en side, vi ser åbenbaret både i naturen og kosmos, i Bibelen, Guds Ord og i Kristus selv. En egenskab, som han ønsker at så ned i sit folk, menigheden, for at gennem dette folk at åbenbare sin visdom i al dens mangfoldighed for magter og myndigheder i himmelrummet.

Denne Gudsvisdoms mangfoldighed er vigtig, også for dit personlige kristenliv og for det menighedsliv, du lever.

Første del af denne undervisning lægger op til en åbenbaring af Guds vilje for dit liv, så gå ikke glip af anden del, der lægger de sidste brikker i dette vigtige puslespil.

GUDS MANGFOLDIGE VISDOM DEL 1

En prædiken af Simon Griis

Er du i tvivl om, hvad du skal tænke og tro i forhold til kirke og menighedsopbygning, og måske hvor din egen plads er i kirkeverdenen?

Skal du tilslutte dig en såkaldt discipelskole eller en profetbevægelse? Er det okay bare at sidde hjemme i sofaen og have skarpe meninger om det ene og det andet? Eller skal du kæmpe for en eller anden bestemt sag?

Faktisk har Gud åbenbaret en side af sig selv helt fra skabelsens begyndelse, en side, vi ser åbenbaret både i naturen og kosmos, i Bibelen, Guds Ord og i Kristus selv. En egenskab, som han ønsker at så ned i sit folk, menigheden, for at gennem dette folk at åbenbare sin visdom i al dens mangfoldighed for magter og myndigheder i himmelrummet.

Denne Gudsvisdoms mangfoldighed er vigtig, også for dit personlige kristenliv og for det menighedsliv, du lever.

Første del af denne undervisning lægger op til en åbenbaring af Guds vilje for dit liv, så gå ikke glip af anden del, der lægger de sidste brikker i dette vigtige puslespil.

Døbt med Helligånd og ild

Af Ib Olström, Randers

“… og mens jeg stod der, blev jeg FYLDT AF DEN HELLIGE ÅND!”

Helligånden har en central plads i vore liv som kristne. Det er vigtigt, at vi er fyldt af den Hellige Ånd og ledt af den Hellige Ånd. Jeg fik et møde med Jesus, da jeg var 18 år. Jeg kan stadig huske dagen, som var det i går og det selvom min frelse ligger tilbage til den 6. december 1959.

Korsets kraft

Ved at forstå Hans kors, kan vi forstå vort eget kors.

For korset har sin plads i enhver troendes liv, ikke kun et kors hvor vi mindes Jesu død, men et kors der er blevet vort eget, og derfor bliver vores liv en korsvandring.

Ja korsets dybeste mening er forløsning fra os selv.

Derfor elsker vi korset, fordi det sætter os fri, det er springbrættet ind i Romernes det 8. kapitel. ; jeg elendige menneske hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Gud ske tak ved Jesus Kristus, vor Herre!, og så kommer det: så er der da nu ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.

Thi således elskede Gud verden

Skrevet af Michael Dalsti

“Thi således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tro på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” Johannes 3:16

Det fortælles, at “menneskefiskeren” D. L. Moody en dag fik besøg af en mand, som havde en ung ex-fange med. Den unge kriminelle ville egentlig ikke ind og besøge evangelisten, men Moody sagde: “Bring ham ind!” Han gav ham hånden og sagde, at han var glad for at se ham. Han inviterede ham ind til sin familie og præsenterede ham som sin ven. Moodys datter gav ham en hjertelig modtagelse, da hun fik at vide det var farens ven og den unge mand begyndte at stortude og hans hjerte blev brudt.

Antikrist

Vi ser ikke efter Antikrist, men efter Jesus Krist! Ligesom Paulus og de gamle troshelte.

Den syriske kirkefader Efraem af Nisibis, der levede mellem 306-373 e. Kr., siger: ”For alle Guds hellige og udvalgte skal samles, før Trængslen som skal komme, og bliver taget op til Herren, for at de ikke skal se den forvirring som skal overvælde verden, pga. vor synd.” Nisibis prædiken havde overskriften ”Om de sidste tider, Antikrist og Verdens ende.”

Når vi ser tidens tegn i vor tid, så ved vi at Antikrist snart træder frem. Men inden han kan træde frem – er vi jo rykket bort i et nu. Jesus kommer snart – er du klar?

En “mindre” profets bøn

En prædikants pagt og bøn.

Dette kapitel blev skrevet i 1950 og er blevet gentrykket flere gange og har fået en bred udbredelse.
Dette er en bøn af en mand (A W Tozer) som er kaldet til at være et vidne for folkene. Dette er hvad han sagde til Herren, den dag han blev viet til tjenesten. Efter at de ældste og tjenerne havde bedt og lagt hænder på ham, trak han sig tilbage for at møde sin Frelser i det skjulte og i stilheden, længere end hans velmenende brødre kunne føre ham.

Han sagde: O Herre, jeg har hørt din røst og jeg var bange. Du har kaldet mig til en ærefrygtindgydende opgave, i graven og i nødens stund. Du har i sinde at ryste alle folkeslag og jorden, og himlen også, for at de ting som er urokkelige må bestå.
O Herre, min Herre, du har bøjet dig for at ophøje mig til din tjener. Ingen mand har nogensinde taget denne ære for sig selv, undtaget ham der var kaldet af Gud, ligesom Aron blev det. Du har viet mig, dit sendebud til dem som er genstridige af hjertet og er tungnemme. De har forkastet dig, Mesteren, og det kan ikke ventes at de tage imod mig, tjeneren.

Min Gud, jeg vil ikke spilde tid med at græmmes over min svaghed, eller min uværdighed til dette hverv. Ansvaret er ikke mit, men dit. Du har sagt, “Jeg kender dig; jeg har indviet dig; jeg har helliget dig,” og du har også sagt, “Du skal gå til alle jeg sender sig, og hvorhen jeg end befaler sig, der skal du tale.” Hvem er jeg, at jeg skulle gøre indsigelser imod dig, eller betvivle din suveræne bestemmelse? Beslutningen er ikke min, men din. Lad din vilje ske, Herre. Din vilje, ikke min, må den ske.

Opmuntring til bøn

Guds arbejde bestyres ved bøn, og Gud er villig til at gøre mange ting, men Han vil ikke gøre dem hvis Hans folk ikke vil bede og tro.

Det er det samme i vort eget åndelige liv, hvis vi ikke vil bede, får vi heller ingen vækst.

Vil du være en vægter for menigheden, vil du bede når Han kalder, om det er nat eller dag, vil du minde Herren om hans løfter, vil du blive en klods om hans ben, der ikke slipper ham får du får svar.

Vil du bære Herrens byrde, I dit hjerte – Herrens suk.

Bortrykkelsen og personlig vækkelse

Den danske pinsepioner Anna Bjørner afsluttede alle sine prædikener med alle vækkelseskristnes forventning om, at ”JESUS KOMMER SNART”.

Hvordan ser det ud i dag – findes den forventning stadig i menigheden, og hvordan er det med dig selv?

Bortrykkelsen (på græsk harpazo) er Pauli undervisning om hvordan Jesus, som han selv lovede disciplene (Joh. 14), skal komme igen og tage os med – i et nu. Paulus siger – det vil være langt, langt bedre for os – så derfor må det være vores trøst og SALIGE HÅB.

Himlens dør er åbnet.

I Åbenbaringsbogen læser vi flere steder om en dør – en dør der står åben – en dør vi er stillet foran osv.
Har du set at døren er åbnet? Går du i retning af døren?

Paulus skriver i sit brev til kollosænserne – ”Når I altså er opvakt sammen med Kristus, så søg det, som er oventil, hvor Kristus er, siddende ved Guds højre hånd. Tragt efter det, som er oventil, ikke efter det, som hører jorden til. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vort liv, åbenbares, da skal også I åbenbares sammen med ham i herlighed.” Kol 3,1-4

Når vi altså er opvakt sammen med Kristus. Vores længsel er altså efter det som er oven til og ikke efter det som hører jorden til.
Lad os være optaget af Ham og i vore liv ligedannes med Ham. Det er kun Jesus der kan løse dig. Han er din eneste mulighed. Du kan ikke løse dig selv.

Den ubegribelige kristne

Skrevet af Michael Dalsti

Hans tro bygger på Jesu guddommelige karakter og ikke på verdens kundskab.

Han er død med Kristus, men er mere levende end nogensinde og forventer at leve evigt! 

Han har mistet sit eget kødelige liv, og fået Kristuslivet i stedet.

Han er sat med Kristus i det Himmelske, men vandrer alligevel på Jorden.

Han er født p Jorden, men har alligevel hjemme i Himmelen.

Han er som en nathøg, gumpetung på Jorden, men føler sig hjemme højt oppe i det himmelske; på samme måde er den kristne ikke på hjemmebane i verden, men kun der hvor den Himmelske Ånd råder.

Den kristne lærer hurtigt, at hvis han skal leve i sejr, skal han ikke følge menneskelig logik.

Han mister sit liv, hvis han prøver at bevare sit eget ego-liv

Han oplever, at det går ned, ned, ned og dette bringer ham op i åndelig forstand; men hvis han nægter at give afkald, s mister han den åndelige velsignelse.

Han er stærkest når han er svag (2. Kor. 12 om den indre korsfæstelse).

I Herrens nærhed

Skrevet af Morten Kilsholm

Og Herren sagde: “Se, her er et sted i min nærhed, stil dig på klippen der! “ 2 Mos 33,21

Dette skriftsted fra det gamle testamente, er en profeti om Kristi forsoningsværk på Golgatha. I dette skriftsted ligger nøglen til fællesskab med Gud.

Ofte når vi siger fællesskab med Gud, tænker vi på bøn eller bibellæsning. Når vi søger hans fællesskab er det ofte dette vi giver os i kast med.

Bøn og bibellæsning er også en nødvendighed i vort samfund med Gud men der er nogle grundlæggende ting det er vigtigt at få lys over for at opleve sandt fællesskab med Gud.

Hvad var Paulus´torn i kødet?


Skrevet af Simon Griis
(Jeg undres, kunne det være ..?)

I 2. Korinther 12.7-9 fortæller Paulus om en torn i kødet, som er
blevet ham givet, for at han ikke skal hovmode sig af de store
åbenbaringer, han har fået fra Gud.

Paulus afslører ikke for os, hvad tornen er, og hvad den gør ved ham,
og denne torn er måske det objekt i Bibelen, som har skabt allerflest
spekulationer, gætterier, og forklaringer, næstefter Pagtens Ark i
Tabernaklet.

Men jeg undres. Siger Paulus alligevel ikke, hvad denne torn er? Jeg
synes jo, det fremgår klart af teksten, så hvorfor spekulere?

Paulus forklarer os, at det er en torn, som er ”givet” ham med det
formål, at han ikke skulle hovmode sig. Tornen er en Satans engel, som
på den ene eller den anden måde har forvoldt hans liv og tjeneste
pinsel.

Paulus har tre gange bedt Herren om at tage denne byrde fra ham, men
hver gang har han fået det svar, at Guds nåde er ham nok, og at
Herrens kraft udfolder sig helt i Paulus’ magtesløshed.

Spekulationerne har været mange. Nogle har gættet på at Paulus har
lidt af epilepsi eller malariafeber, andre at han havde en eller anden
form for talehandicap, og andre igen, at han led af en sygdom, som
gjorde ham frastødende og afsondrede ham socialt.

Lazarus

I lang tid forkyndte Samuel Chadwick om Lazarus, og om hvordan hans opvækkelse fra de døde, fik mennesker til at komme til tro. De strømmede til, så de religiøse blev jaloux.

Mennesker ville ikke se Jesus, men de ville se Lazarus der havde været død (men nu var opstanden), og når de så hvad Jesus havde gjort – kom de til tro!

Beretningen om Lazarus der bliver oprejst fra de døde af Jesus (Johannes kap. 11-12), viser os nogle åndelige sandheder. Sandheder om hvordan Herren drager os ind og gør os til “ubegribelige kristne.” Mennesker der lever et paradoksalt liv og et lykkeligt liv – i Kristus!

Når Det Gør Ondt i Selve Livet

Af Simon Griis

Danskerne har ikke længere blot ondt i kroppen
eller ondt i sindet, de har ondt i selve livet.

I løbet af de første 50 år af det 20 århundrede gjorde den medicinske videnskab store fremskridt i bekæmpelsen af sygdom, specielt infektionssygdomme som f.eks. tuberkulose og kolera, som vi stort set i dag er fri for. Efter 2. verdenskrig oplevede sundhedsvæsenet og medicinalindustrien en voldsom vækst i nye midler og behandlinger af sygdomme og lidelser. Dette førte i de næste årtier til, at flere og flere gammelkendte sygdomme kunne kureres. De store videnskabelige fremskridt medførte et håb om, at det faktisk var muligt, ved videnskabens hjælp, at nå et niveau i behandlingen, hvor størstedelen af lidelse og sygdom kunne elimineres.

Videnskaben blev det store håb, og nogle mente, at Gud ville blive overflødig, når videnskaben på et tidspunkt i nær fremtid ville udrydde al sygdom.

Men det gik ikke helt som specialisterne profeterede. I stedet for infektionssygdommene kom andre problemer. Fra halvtresserne og frem til i dag er de såkaldte velfærds- og livsstilssygdomme været i kraftig stigning.

Calvinismens falske lære

Denne undervisning er en overordnet gennemgang af calvinismens fem lærepunker også kaldet TULIP i et kritisk lys.

Simon Griis skrev engang på facebook:
”Jeg tror det er vigtigt i vor tid at have rimeligt styr på begreberne.
Efter at herlighedsteologerne og de mere ekstreme karismatiske retninger har stjålet rampelyset siden midten af firserne, oplever vi nu, at nogle af dem, der har brændt sig på disse, eller har været utilfreds med dem, søger ind i gamle traditionelle kristne retninger, som f.eks. den ortodokse kirke, den katolske kirke, og også lutherske og calvinske menigheder…(disse) menigheder vil få noget fremgang i de kommende år på grund af dette.

Den største kærlighedshistorie nogensinde

Der er mange store kærlighedshistorier.
Men alle tiders STØRSTE kærlighedshistorie er den vi læser om i Johannes Evangeliet kap. 3, vers 16. Den lille Bibel. Evangeliet i en nøddeskal.
At Jesus elskede alle mennesker, og døde på korset for alle mennesker, for at alle dem der tager imod i tro må få frelses i et nu, og få fred med Gud. Frelst til evigt liv. Frelst fra evig fortabelse.
I 1970’erne begyndte en vækkelse, hvor tusinder af unge blev frelst – dem der tidligere havde søgt Gud i fremmede religioner. De søgte Gud i Indien, og andre steder, men fandt ham ikke.
Mod alle odds kom forkyndere som Chuck Smith og Billy Graham til, at stå i spidsen for den vækkelse, som spredte sig i begyndelsen af 70’erne. Den berørte ikke bare californiske hippier, men unge i hele verden.
Gud kan gøre det igen.

Kristus – min nye identitet

Vi må have åndelig forståelse og sand erkendelse i vores vandring med Jesus – dette er en nødvendighed.

Der er her ikke tale om den menneskelige forstand og teologiske forståelse – men om noget dybere – nemlig Ånd og Liv.
Denne erkendelse kan gives i ÈT NU af Helligånden til det SØGENDE HJERTE.

Paulus havde et sigte for hans forkyndelse.
nemlig – AT FREMSTILLE ETHVERT MENNESKE SOM FULKOMMENT I KRISTUS.

Forkyndelsens sigte er ikke at skabe mennesker som er fuldkomne i sig selv eller at skabe fejlfrie superkristne.

Ud af Ægypten og ind i opstandelseslivet!

Hvorfor holder vi påske?

Det er herligt med ens unger, og alle deres hv-spørgsmål. “Hvorfor holder vi påske, far?”

Man kan tale meget og længe om påske, men hvis vi skal se på det mest centrale, så bliver det i korte træk om to centrale skikkelser i Bibelen – Jesus selv og om Moses.

Vi skal se på påske nytestamentligt lys og gammeltestamenteligt lys. Vi starter med Jesus i Det Nye Testamente (NT); men vender stærkt tilbage med Moses – den Guds mand (5. Mos 33), som også sagde de berømte ord: En profet som mig (profetisk om Jesus). Moses er den mest citerede i NT – også af Jesus selv!

Hændelsen vi fejrer blev først annonceret af to mænd som stod ved Jesu grav og sagde: “Han er ikke her, Han er opstanden!” (Matt. 28:6)

Bibelstudie: Vrede i bibelen

Hvad er vrede? Hvor stammer den fra? Guddommelig eller satanisk?

Hvad siger bibelen om dette? Bliver Gud vred og hvis han gør hvad er det så for en vrede?

Eller hvad med et menneskes vrede… er vrede synd?

Og ikke mindst, hvad skal vi stille op med vreden, hvordan skal vi forholde os til den?

Dette og meget andet undersøges i denne undervisning ud fra bibelen.