Jesus tog depressioner

Af Lissy Lauridsen, Randers

Jeg levede indtil for ca. 25 år siden et normalt liv, men oplevede mere og mere en tomhed, som til sidst endte med, at jeg af lægen fik nogle lykkepiller for en depression. Jeg startede da med at søge ind i det okkulte og kom i 1990 til sidst i kontakt med heksen Danny Druehyld. Hun begyndte at lave en behandling på mig ved at holde et møde, hvor hun lavede urtemedicin og endda gav mig healing. Efter denne behandling gik der ikke lang tid, inden jeg begyndte at få det værre. Jeg oplevede et stort mørke i mit liv og blev mere og mere angst, så jeg til sidst ikke turde noget som helst – ikke engang køre bil. Jeg fik det så dårligt, at jeg begyndte at gå i selvmords-tanker.

Inden jeg gjorde alvor af det, besluttede jeg at gå til Danny Druehyld igen for at få hende til at spå mig, fordi jeg tænkte, om der måske var noget bagefter. Danny lagde da spådomskortene ud på bordet og sagde forfærdet: “Nej, tør ikke! Jeg ser kun en masse mennesker stå omkring dig med løftede hænder!”

Jeg forstod selvfølgelig ikke dengang, hvad hun mente, men læste kort tid derefter i den lokale avis, at Hans Berntsen holdt et møde i Hadsund, hvor han bad for de syge, så de blev helbredt. “Min sidste udvej!”, tænkte jeg, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme til mødet i Hadsund, fordi jeg stadig var så bange, at jeg ikke turde køre bil. Jeg spurgte min mand, men han ville ikke. Jeg var dog så opsat på at komme til møde, at jeg fik overvundet min angst, så jeg selv kørte i bil til mødet. Under selve mødet oplevede jeg lovsangen så fantastisk, at det var som om, englene sang. Da Hans Bentsen lagde hænderne på mig og bad for mig, oplevede jeg sådan en varme og glæde strømme igennem i mig! Jeg blev så glad, at jeg sang alle lovsangene fra mødet, da jeg kørte hjem i bilen. “Jesus – hvis det virkelig er dig, så tusind tak!”, sagde jeg højt i bare glæde på vejen hjem fra mødet.

Mit liv blev fra da af helt forandret. Mørket, angsten og tomheden var helt forsvundet. Det var som om, at jeg nærmest svævede på en sky. Og ikke nok med det: 2 måneder senere blev min mand herlig frelst og endnu 2 måneder senere blev min søn også herlig frelst! Efter min frelse glemte jeg fuldstændig at tage mine lykkepiller, indtil psykologen en dag ringede og spurgte, hvor jeg blev af. Jeg fortalte ham, at jeg ikke kommer mere, fordi jeg havde mødt Jesus og var blevet rask. “Du skal have flere piller”, sagde psykologen, “ellers får du abstinenser”. Men jeg lod fortsat være med at tage piller, og jeg har aldrig haft nogen abstinenser, kun en fryd og glæde, som har varet lige siden! Al ære til Jesus!

Lissy, Randers

Comments are closed.