Helbredelse er et samarbejde med Gud

Artikel af Willy Griis

Mange mennesker har igennem længere tid bedt til Gud om helbredelse for deres legemer, fordi de tror at Gud både kan og vil helbrede. Dog er resultaterne udeblevet til stor skuffelse for de bedende. Det er rigtigt, at Gud vil helbrede enhver syg, der står i Sal. 107 vers 20 (Gud) sendte sit ord og lægede dem og frelste deres liv fra graven. Vi ser her, at der er lægedom i Guds ord, derfor er det meget vigtigt for os at forstå, hvordan Gud helbreder ved sit ord.

Gud kender ikke til nederlag, hans Ord heller ikke, ”Thi for Gud er intet umuligt”, Luk. 1-37. Dette er din tros begyndelse og grundvold uanset din sygdom og dine smerter må du holde det fast ind for Gud i bøn, og du vil opleve en voksende vished i dit hjerte på Guds almagt, også i dit tilfælde.

Du sagde, at du ikke kunne gøre det, og idet du sagde det, blev du slået ud. Du sagde, du ikke havde tro, og i samme øjeblik rejste tvivlen sig og bandt dig. Måske har du aldrig forstået, at du for en stor del beherskes af de ord du siger. Du talte nederlag, og nederlaget holdt dig i trældom. Du talte frygt, og frygten forstærkede sit greb om dig. ”DU ER FANGET VED DINE LÆBER OG BUNDET VED MUNDENS ORD”, Ordsp. 6-2! Kun få kristne har virkelig forstået bekendelsens betydning, både til nederlag og til sejr. Dit liv er et resultat af din tro, enten på det negative , eller det positive. Du bekender ved din bøn, dine ord og dit liv, enten til fortsat binding af din sygdom, eller til udfrielse og helbredelse, alt eftersom du har bestemt dig for at frygte symptomerne på sygdommen eller at tro Guds ord til helbredelse.

 

Det er i grunden ligemeget, hvilken sygdom vi står overfor , om den er af moralsk eller fysisk natur, fremgangsmåden er bestandigt den samme, Ordsp. 4-4, ”Lad dit hjerte gribe om mine ord ”. Gud vil, vi skal holde fast ved hans ord, vi skal gentage dem igen og igen i vores hjerte og tanker. Stands et øjeblik ved Rom. 10-9. ”Når du med din mund bekender Jesus som herre og i dit hjerte tror, at Gud opvakte ham fra de døde, skal du blive frelst”. Ordet frelst kommer fra det græske ord SOZO, som betyder at blive helbredt åndeligt og fysisk.

Peter havde den rigtige bekendelse 1. Pet.2-4 ”…han,(Jesus) som selv bar vore synder på sit legeme op på korsets træ, for at vi afdøde fra vores synder, skal leve for retfærdigheden, han, VED HVIS SÅR I FIK LÆGEDOM”. Peter forstod at frelsen indebar tilgivelse for synd og helbredelse for sygdom. Når vi også forstår dette, ved at Guds ord bliver til sandhed i os, vil ordet virke helbredende på vor legemelige svaghed.

Gudsmanden Daniel søgte Gud 3 gange om dagen, morgen-middag og aften, om du på samme måde ville være stille for Gud og søge ham for din helbredelse, ved at du lukker dine øjne og indprenter dybt i dig selv, at Gud Har helbredt dig ved Kristi kors. Da vil Guds ord ikke være uden kraft i dit liv, men helbredelsen vil være fremadskridende dag for dag!

Blev du tidligere forfulgt eller belemret af dårlige og usunde tanker, af bekymring, angst, fristelser og selvmedlidenhed, vil alt dette lidt efter lidt drives ud af dine forestillinger og opløses ligesom skyen i det fjerne. At samarbejde med Gud, er at give hans ord ret i vore liv, ved igen og igen at bekræfte dem for vort indre.

Gud velsigne dig!

Comments are closed.