Du må fødes påny ved Guds Ord

Skrevet af Willy Griis

Joh. 3-3:” Jesus svarede og sagde til ham: sandelig siger jeg dig, ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny”.

Mange mennesker mener at vide noget om Guds rige ligesom Nikodemus. Han vidste mere om Guds rige, end de fleste gør, han var lærer i Israel. Hele sit liv havde han tilbragt med studier i Guds ord, og som rådsherre levede han et eksemplarisk liv, der skulle være et eksempel og en anskuelsesundervisning for Israels befolkning. Nu mødte han Jesus, som forkastede hele hans viden og alle hans eksemplariske kærlighedsgeminger, han havde udøvet. Nikodemus oplevede det som om grundvolden for hele hans liv styrtede sammen, tankerne for gennem hans hjerne, jeg tror jo på Gud, jeg har altid prøvet på at gøre det bedste jeg kunne, jeg har ført mange mennesker til overbevisning om Guds eksistens, og nu dømmer Jesus det alt sammen og gør det til intet. Jesus sagde til Nikodemus, hvad han i sit ord siger til os alle, Joh. 3-5: “sandelig, sandelig siger jeg dig, ingen kan komme ind i Guds rige, hvis han ikke bliver født af vand og Ånd«.

Jesus fortsatte og sagde, hvad der er født af kødet, er kød, og hvad der er født af Ånden, er ånd. Det er altså klart, at det nye menneske som fødes ved den nye fødsel, ikke er et væsen af kød og blod, men et indvortes nyt og åndeligt liv i menneskesjælen. Det er ligeså klart, at der må åndelig sæd til at føde et åndeligt liv. Dette nye liv som fødes, er ikke kun åndeligt, men tillige evigt 1 Joh. 5-11 “0g dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os evigt liv, og det liv er i hans søn”.

Det drejer sig ikke blot om teori, viden eller fornuft og livsstil. Men det drejer sig om overnaturlig fødsel. 1 Pet. 1-23 “genfødte som I er, ikke af forkrænkelig, men ved uforkrænkelig sæd, ved Guds levende og blivende ord”. Jesus sagde, I skal fødes af vand og Ånd, at der er tale om Helligånden er ingen i tvivl om. Det er også klart, at vandet hvorved vi fødes på ny, ikke er forkrænkelig eller bogstavelig vand, men at det er vand, som er af en åndelig, evig og uforkrænkelig natur. Da Jesus samtalte med den samaritanske kvinde ved brønden, sagde han til hende: Joh. 4-10 hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, som siger til dig, giv mig noget at drikke, så bad du ham, og han gav dig levende vand.

Kære ven, som læser disse ord, vil du åbne dine øjne og se i hvilken tilstand du er, hvis du ikke har kendt nogen anden genfødsel end den, du mener, du fik, da du blev døbt med eller i forkrænkelig vand, da må jeg sige til dig, du må fødes på ny ved Guds levende og blivende ord .

Er det ret, at kalde Guds ord for vand? Allerede Moses havde denne forståelse. 5 Mos. 32 1-3 ”lyt til, I himle, lad mig tale, jorden høre mine ord! Lad dryppe som regn min lære, lad flyde som dug mit ord, som regnskyl på unge spirer, som regnens dråber på græs. Thi Herrens navn vil jeg forkynde, ære skal I give vor Gud”. Gud taler om sit ords lære som regn, dug og regnskyl. Jesus sagde: Joh. i 5-3 ”I er allerede rene på grund af det ord, som jeg har talt til jer”. Paulus lærte: Ef. 5-26 ”For at han (Jesus) kunne hellige den (Kirken), idet han rensede den i vandbadet ved ordet”. Paulus taler her om et vandbad ved ordet! Ikke det forkrænkelige vand, men det uforkrænkelige ord!

Det forkrænkelige vand har fra gamle testamentes tid, stået som et symbol på det uforkrænkelige vand, ordet. 2 Mos. 29 4 og 7 “Lad derpå Aron og hans sønner træde hen til åbenbaringsteltets indgang og tvæt dem med vand” her er symbolsk tale om den nye fødsel. “Tag så salveolien og udgyd den på hans hoved og salv ham” her er tale om Helligånden. Vi er fuldt klar over, at udvortes ceremonier, som vand og salveolie ikke kan gøre det, de er kun forbilleder på det, som skulle komme.

Det er ved det levende ord og den Helligånd, vi fødes på ny og kan se Guds rige. Den ydre symbolik ved dåben, kendetegner en indre åndelig virkelighed der er skabt ved ordet og Ånden. Rom. 6-4 “Vi blev altså begravet med ham (Jesus) ved dåben til døden, for at, som Kristus blev opvakt fra de døde ved Faderens herlighed, således skal også vi leve et helt nyt 1iv. Kun de igenfødte kan leve det nye liv. Det er klart, at når et barn fødes til verden, så er betingelserne med i barnet, til at kunne leve et liv i verden. Således er det også, når et menneske fødes på ny, det indlemmes ikke kun i Guds rige, men der gives ham også et liv og en tilværelse i dette rige.

2 Kor. 5-17 ”Derfor hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning, det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til”. En ny fødsel, bringer et nyt liv, Jesu Kristi liv i os. Vi skal ikke som Nikodemus opfylde lovens strenge krav og i os selv være et eksempel for andre. Vi skal ikke i egen kraft leve det guddommelige liv. Nej, det guddommelige liv er født ind i os, ved troen. Ved Ordets og Åndens lys er det blevet levende for vor ånd. Det vi ikke kunne, gjorde Gud i sin Søn for os og igennem os. Paulus siger i Gal. 2-20 ”Det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig”.

Paulus havde oplevet ved Ordet og Åndens lys fuldstændig at afskrive sig selv som død. Han havde ikke længere nogen forventning til sig selv, men der var kommet en ny forventning i hans hjerte. Troen på at Jesus i ham ville leve det nye liv igennem ham. Prøv engang at fostre denne tanke, at Kristus er livet i dig, han er ikke eksemplet, du skal efterfølge med din egen kraft, men når han er livet i dig, er det ham, der er din drivkraft. Det ny testamente lærer intet om, at vi skal stræbe efter at være som Kristus. I virkeligheden betyder det latinske ord for efterfølgelse, at gå ind i, altså vi går ind i Kristus, og han går ind os!

Fil.2-13 “Thi Gud er den, som virker i jer både at ville og at virke, for at hans gode vilje kan ske”. Den som er født på ny, har oplevet Gud som en levende virkelighed i sit indre liv og ved at al inspiration og virkelyst kommer fra Gud i ham og ikke længere fra hans egen vilje og lyst. Kol. 1; 28-29 ”Ham (Jesus) forkynder vi, idet vi påminder ethvert menneske og lærer ethvert menneske med al visdom, for at vi kan fremstille ethvert menneske som fuldkomment i Kristus. Det er også det jeg arbejder og kæmper for med hans kraft, som virker mægtigt i mig”. Paulus taler ikke om sin egen kraft, men om Hans kraft, som virker mægtigt i ham. At Kristus vinder skikkelse i os er Helligåndens opgave, vi skal intet gøre selv, uden dette ene, at lade Kristus være herre i vort hjerte. Vi i Kristus og Kristus i os er sejren over synden og vejen til et liv I overflod af glæde.

Kære ven er du ikke født på ny, så læs Guds ord, som om du aldrig havde hørt det før og tro det, når du læser det. Læs det for at finde Guds vej og vilje med dig, og du vil snart kende Kristus født ind i dit hjerte, læs derefter videre i ordet, for at blive bevaret i det nye liv, som er givet dig ved troen på ordet.

Gud velsigne dig

Comments are closed.