Vågn op! Vågn op!

Skrevet af T. B. Barrat

Det er en sikker kendsgerning nu som før at millioner af sjæle er indespærret i fortabelsens mørke. Millioner er på vej derhen, skarer omkring dig har ingen levende vished om deres synders forladelse og samfund med Gud ved troen på Jesus Kristus og hans hellige blod.

Mangfoldige som bekender sig til kristendommen, har bare en ydre føling med den, de har aldrig kendt dens kraft i deres hjerter, de deltager i møder og synger salmer, men det hele foregår bare mekanisk, noget liv i Gud ejer de ikke. Alle disse er på vej mod en evig fortabelse! Tal til dem, bed for dem, før dem til Jesus – så mange som du kan overtale med kærlige og alvorlige ord. Ansvaret hviler for en stor del på os hvis alle disse går fortabt.

Vi må alvorligt spørge os selv om vi har gjort hvad vi kan for at nå dem med livets ord. Ikke bare sådan henslængt – som om det hele ikke er så vigtigt! Nej, med kærlighedens brændende alvor. Tiden går! Snart er det for sent – og disse kostbare sjæle vil være i evigheden. Men hvor? Guds Ord er ikke forandret. Men satans list har gennem russelianernes tåbelige skrifter og andre skrifter udslynget den tanke blandt folk at der ingen evig fortabelse er.

Som strudsen borer sit hoved ned i sandet når den bliver forfulgt af sine fjender, således søger disse at indbilde sig at den gamle bog – Bibelen – har taget fejl, eller er blevet forvrænget, eller misfortolket, at Gud umuligt kan kaste mennesker i fortabelsen – og der ikke er nogen evig fortabelse, allermindst for sådanne som lever et skikkeligt og respektabel liv, sådanne som måske har vundet et navn i verden!

Satan ved meget vel at hvis han kan få folk til at tro at der ikke bliver nogen straf for synden på den anden side, allermindst en evig straf, så vil de fortsætte i hans tjeneste. Men ingen har med samme intensitet som Jesus selv advaret menneskene om den forestående dom. Han har i grunden talt mere om det helvede man bør sky end om den himmel man skal søge.

Det går ofte med sådanne som med en som til stadighed modarbejdede læren om den evige straf. Da han skulle dø, udbrød han: “Jeg føler helvedes luer samler sig om mig allerede nu!” Det er ingen tid at spilde. Bed om Åndsdåben, så du kan få kraft å vidne om sandheden, når Herren giver dig anledning til det. Han vil give visdom og nåde, så du går frem på den rette måde. Elsker du Jesus – elsker du døende menneskesjæle, så lys det hjørne op hvor du bor, før det er for sent.

Comments are closed.