Jesu forsvundne lignelser

Jesus fortæller 3 lignelser om noget, der er forsvundet, men findes igen. Det er lignelsen om hyrden og det forsvundne får, faderen og den fortabte søn, og kvinden og den tabte drakme.

Det er 3 fortællinger om os, om at være tabt og fortabt, men opleve at blive fundet af vores skaber og Herre. Den ene lignelse handler om at være fortabt i denne verden, den anden om at være tabt midt i menigheden, og den tredje om at være på afstand af Guds rige og hele frelsesplan.

Hver af de tre fortællinger bærer på hemmeligheder, og efterhånden som vi kommer frem i fortællingerne, åbenbares dybder om forholdet mellem os og Gud, som vi måske ikke har set før.

Comments are closed.