Vejen væk fra okkultisme og frygt

Af Mogens Vester, Randers

Det gik op for mig, at jeg var frelst under korset af bare nåde. Jeg erfarede, at Guds Ord var sandt og virkede direkte her og nu.

Jeg har altid søgt efter “noget”. Hvad det var, vidste jeg ikke, så først søgte jeg indenfor det okkulte. Det var spændende en kort tid, men skabte en masse frygt og angst. Og når jeg havde kontakt med de mennesker, der stadig var inde i det, skabte det en masse problemer. 

Jeg fortsatte dog min søgen, men begyndte at høre om Jesus. Min steddatter var på efterskole og hun boede på værelse med en kristen. Når hun kom hjem på weekend talte hun hele tiden om Jesus, skønt hun ikke selv var kristen.

Dette satte nogle tanker i gang i mig og jeg begyndte at læse i Bibelen og at bede den bøn, Jesus lærte sine disciple. I avisen inviterede Pinsekirken i Silkeborg til møde med Hans Berntsen og der sagde jeg ja inde i mig selv – uden dog helt at vide, hvad det var og der skete heller ikke mere.

Så gik der 2 år, hvor jeg boede i Silkeborg i et lille hus og der hørte jeg en dag kristen radio. Jeg læste Åbenbaringsbogen og da kunne jeg se, jeg var en synder. Jeg vidste, at jeg ikke kunne fortsætte med dette her liv, men jeg vidste også, at jeg ikke kunne klare det selv. Jeg måtte have hjælp til at komme videre. Det var i 1993.

I den kristne radio indbød de til friluftsmøde og der kom jeg i snak med nogle unge fra Pinsekirken. Det gav mig lyst til at komme til søndagsmøde i Pinsekirken, men jeg havde ikke mod til bare at dukke op. Jeg vidste, det havde en konsekvens, men ikke helt hvilken, så der gik 14 dage, før jeg cyklede derind. Først cyklede jeg forbi flere gange, indtil en ældre mand spurgte, om jeg søgte nogen. Jeg svarede ja, for jeg vidste jo, at jeg søgte Frelseren. Den ældre mand tog mig med ind til mødet og der fandt jeg, hvad jeg havde søgt hele mit liv, Jesus Kristus.

Jeg begyndte at komme i Pinsekirken i Silkeborg og blev døbt i både vand og ånd. Der skete noget i mit indre og mange ting blev lettere. Jeg begyndte at tackle tingene anderledes og glæden kom ind i mit liv. Det gik op for mig, at jeg var frelst under korset af bare nåde. Jeg erfarede, at Guds Ord var sandt og virkede direkte her og nu.

Jeg læste Matt. 11, 28-30 : “Kom til Mig, alle I som stræber og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile! Tag Mit åg på Jer og lær af Mig, for jeg er mild og ydmyg af hjertet og I skal finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er gavnligt, og min byrde er let”. Da jeg læste det, kom den fred, som overgår al forstand – en fred, som jeg har lige haft siden!

Mogens, Randers

Comments are closed.