Løst fra Hash

Af Daniel Olström, Randers

Mit navn er Daniel. Jeg er vokset op i et kristent hjem og har kommet til møde fra helt lille af.

Da jeg var 10 år, begyndte min karriere som tyv, først i hjemmet og senere hos andre mennesker. Jeg stjal cd`er, mobiltelefoner, tøj og penge fra andre og begyndte at sælge ud af mine varer, men de fandt ud af det på min skole og jeg blev meldt til politiet. Den dårlige samvittighed kendte jeg ikke, og min mor undrede sig, om det nogensinde ville blive godt igen. 

Nogen tid senere flyttede jeg hjemmefra og kom ind på en ungdomspension i Randers og da blev det for alvor slemt. Jeg fik mig nogle nye venner og vi begyndte at tage stoffer sammen.

I starten var det sjovt og meget lokkende, men som tiden gik, blev jeg mere og mere glad for det. Jeg røg en del hash, som er meget vanedannende og til sidst blev jeg fanget af det. Jeg kunne ikke holde op, og jeg havde heller ikke lyst til at holde. Jeg blev smidt ud af ungdomspensionen og boede hos en ven i nogen tid, men da blev det kun meget værre.

Jeg flyttede så hjem igen og fik mig et arbejde hos min onkel. Der arbejdede min far nemlig også, og han vidnede for mig om Jesus og det blev jeg meget rørt af, da jeg så, at der var et håb for mig. For jeg havde det nemlig sådan, at jeg stod ved helvedets afgrund, og om ikke snart nogen greb ind, blev jeg skubbet i. Det var virkelig en kamp for mig, og jeg vidste, at Jesus snart ville komme igen, og at jeg ikke ville komme med.

Så jeg tog med på et møde, hvor vi hver fik et mannakorn. Et ord fra Herren, og til mig stod der: “Jesus svarede og sagde til ham: om nogen elsker mig, vil han holde fast ved mit ord; og min fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.”

Så skete der noget, jeg aldrig havde kendt før, noget brændte i mig, der var kommet et håb i mit indre og nogle dage senere læste jeg igen i Bibelen og der stod, at ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny.

Så det var dét, jeg skulle, skønt jeg ikke vidste, hvad det betød. Helligånden var begyndt at drage på mig, så jeg besluttede mig for at tage i kirke for at møde Jesus. Mine forældre var oppe nordpå, så jeg tog helt alene af sted, uden de vidste af det, og jeg sagde ja og fik mig et møde med min Frelser.

Han vendte om på hele mit liv, ja selv lysten til hash var væk. Jesus var flyttet ind og jeg var blevet født på ny, selv om det resulterede i, at alle mine gamle venner forlod mig. Det gjorde heller ikke noget, for jeg fandt noget, der var bedre: jeg har fået brødre og søskende, som er hundrede gange bedre end de gamle.

Og når Herren kommer igen, da er jeg klar – da er jeg klar til at møde Ham i skyen!

Daniel, Randers

Comments are closed.