Jeg måtte have en bibel

Af Torben Nielsen, Randers

Hej! Jeg hedder Torben. Jeg kom til tro på Jesus og blev frelst på mit arbejde i marts 1988. Før den tid levede jeg et almindeligt verdsligt liv uden kendskab til hverken Jesus eller Bibelen.

Det begyndte en dag, hvor jeg tilfældigt hørte en kristen radioudsendelse, hvor en indremissionær læste op fra Bibelen og forklarede, hvor let det er at blive frelst. Han sagde, at det var som at stille sig ind på en rulletrappe for at tage Jesus ved hånden og køre op til forhænget. 

Det forstod jeg ikke rigtigt, men jeg fik en længsel efter den Jesus, han talte om. Så jeg begyndte at lytte til flere udsendelser, hvor også unge mennesker kom med deres vidnesbyrd.

Der var specielt ét, hvor en ung mand var rejst til England for at prøve lykken som han sagde, men endte i rendestenen. Han fortalte, at en ældre dame på 82 år samlede ham op og tog sig af ham i 2 år. Han fandt ud af, at hun var en kristen og en dag bøjede de knæ i hendes hjem og han modtog Jesus som sin frelser. På vej hjem mødte han viceværten, som udbrød: “Hvordan er det dog dit ansigt stråler?”

Det gav mig en endnu større længsel efter at prøve det samme, men hvordan?

Dagen efter på mit arbejde i middagspausen fik jeg en mærkelig oplevelse. Der kom en “tanke” til mig, at jeg skulle have en bibel. Denne “tanke” blev så stærk, at jeg måtte rejse mig op og udtale det med min mund. Jeg fik det sådan, at jeg måtte have Bibelen med det samme, men hvordan?

På det tidspunkt havde firmaet fået en ny chauffør, som viste sig at være en kristen. Han kom ind ad døren, netop som jeg havde fået denne oplevelse. Så jeg råbte til ham, at han skulle hente en bibel til mig.

Da han kom tilbage med den, fik jeg sådan en fred inden i mig, at jeg overgav mig til Jesus og blev frelst. Vi begyndte dernæst sammen at søge en menighed og vi blev ledt til Den Apostoliske Pinsekirke i Randers. Der kom “tanken” til mig igen, at her skulle jeg modtage min åndelige opbyggelse. Jeg kendte mig kaldet til at være i denne menighed som medarbejder.

På sommerlejren i 1988 blev jeg døbt i vand og Helligånd samme dag. Nu står jeg for optagelse til båndmissionen, der i dag når langt udover vort lands grænser.

Al ære til Jesus – min frelser og ven!

Torben, Randers

Comments are closed.