Helbredelse fra frygt

Skrevet af Willy Griis.

Der findes ikke en så udbredt plage som frygten i det danske samfund. Hver eneste menneske kender til frygt, du som læser disse linier kender måske også den snigende frygt i dit sind. Frygten kan have mange årsager, den kan forpeste hele menneskets tilværelse. FRYGTEN ER OND! Du er ikke blot bange for en ny verdenskrig og for atombomben, men du frygter også for onde mennesker, mennesker som vil begå vold imod dig. Frygten er mere endnu, det er også angsten for sygdom, for symptomer, for ulykke som måske vil ramme dig , ikke at tale om dødsfrygt, tanken om en alt for tidlig død, eller måden som netop du måske skal dø på. Frygten er mange gange noget du ikke kan tale med andre om, de forstår dig ikke, når du er bange for lukkede rum, åbne pladser, bange for at træde på hver flise på fortovet. Ja, vi kunne blive ved med at nævne de mest mærkelige ting som mennesket frygter, men jeg vil gerne sige til dig,

DU ER IKKE UNORMAL, alle kender til frygt. Jeg vil gerne vise dig en vej ud at frygten, men så må vi blive enige om en ting: FRYGTEN GAVNER INTET!!! Jesus belærer os i Lukas 8-50 om det modsatte at frygt, FRYGT IKKE, TRO KUN! Frygt kommer fra Djævelen, tro kommer fra Gud. Om du ønsker at komme ud at din frygt, da må du tage imod Guds tro i dit hjerte og sind. Tro er nemlig det modsatte at frygt. Job, som står omtalt i det Gamle Testamente sagde: Hvad jeg frygter, kommer over mig! Mange mennesker tiltrækker ubevidst ved deres frygt, det som de er mest bange for. På samme måde er det med troen. Jesus sagde i Mat. 8-13, “DET SKAL SKE DIG, SOM DU TROEDE”. Der er det med troen, den evangeliske tro, at den altid er positiv, velsignende og opbyggende.

Vi er nu i gang med at åbne en dør, som fører ud i friheden, den frihed fra frygt, som du så meget længes efter. Frygtens. vej fører til dårlige nerver, sygdom og død! Troens vej fører til et lykkeligt liv, med åndelig balance og et sundt legeme. Ved du at der i 1. Joh. 3-8 står: “DERFOR BLEV GUDS SØN ÅBENBARET, FOR AT HAN SKULLE TILINTETGØRE DJÆVELENS GERNINGER” ifølge dette skriftsted, har Jesus tilintetgjort al frygt. Det er klart, at hvis vi ikke stoler på Guds ord og handler i tillid til det, kan Gud ikke hjælpe os. Det er op til dig, at åbne døren, der fører ind i troens verden og derefter gå derind. Hvordan går jeg derind, kan du spørge?

Det vil jeg nu vise dig. Bekend, hvad Gud siger i sit ord. Bekend det, som var det dit eget. DET ER TRO! Da Jesus blev fristet i ørkenen af Djævelen, svarede han: “DER STÅR SKREVET”. Hvad blev resultatet? Da forlader Djævelen ham, og se, engle kom til ham og tjente ham. Mat. 4-11. Bekendelse fører til, at det bliver en del af dig. Det som du giver udtryk for har en mægtig magt over dit sind, og vi véd at sindet har stor indflydelse på legemet. Mange legemlige sygdomme,. begyndte med en lille frygtstanke, derefter en bekendelse af den indre frygt og så blev en sygdom følgen deraf. Du må gå den modsatte vej, tro og bekend Guds ord, til frihed fra frygt og sygdom.

Mange mennesker har for vane, at bekende deres mangler og svagheder. På denne måde bliver alt så negativt, deltag ikke i sådanne samtaler, men bliv en modpol dertil. Vær positiv i troen, bekend Guds frelsende ord. Det er vigtigt, at du lader Guds ord være blivende i dig, ved det at du dagligt læser og bekender det. Jeg har en hilsen til dig fra Gud Es. 41-10: “FRYGT. IKKE, JEG ER MED DIG, VÆR EJ RÅDVILD, THI JEG ER DIN GUD! MED MIN RETFÆRDS HØJRE STYRKER , JA HJÆLPER , JA STØTTER JEG DIG”.

Den måde Gud hjælper os på, er som oftest ved at sende sit ord ind i vort sind. I dette ord er der kraft, en kraft som kan sætte dig fri af din frygt, en kraft som kan sætte dig fri af din sygdom! Betingelsen for at det virker, er at du vil tage imod det i tro og bekende det med dine læber! Jeg har nu åbnet døren ind til troens verden for dig, det er nu op til dig at gå derind. Må Gud velsigne dig.

Comments are closed.