Vejen, sandheden og livet

En prædiken af Simon Griis

Mangen en klog man har påstået at kunne vise vejen til større erkendelse, til fred, til harmoni, måske endog til frelse. Jesus har ikke sagt, at han vil vise vejen. Han sagde ”Jeg ER vejen!” ”I ved ikke, hvor jeg går hen, men I kender vejen!” … og vejen i dette tilfælde er Jesus! Han ER vejen, sandheden og livet!
Den kristne tro handler i første omgang ikke om kundskab, men om relation. Det handler ikke om, at vi kender hemmelighederne, der skal føre os ad en bestemt vej, men om at vi har en relation til ham, som ER vejen – for han er ikke blot vejen, han er også sandheden og livet.

Det handler ikke om, hvorvidt vi tror på, at der er mere mellem himmel og jord, eller om, at vi går i kirke en søndag eller to om året. Spørgsmålet er, om vi kender vejen, og vejen er Jesus. Hebræerbrevets forfatter siger: ”Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i Helligdommen ad den NYE LEVENDE VEJ, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme” Der er kun én vej til himlen, og hans navn er Jesus.

Da Johannes Døber talte til de store menneskemængder, sagde han: ”Midt iblandt jer står en, I ikke kender”. Men Jesus sagde til sine disciple ”I kender vejen!” Derfor siger Johannes: ”Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Men vi ved, at Guds søn er kommet, og at han har givet os forstand, så vi kan kende ham, som er den Sande; og vi er i den Sande, i hans søn, Jesus Kristus. Han er den sande Gud og det evige liv”. Jesus er vejen, sandheden og livet. Kender du vejen?

 

Comments are closed.