Af deres frugter skal I kende dem…

Skrevet af Morten Kilsholm

” Vogt jer for de falske profeter, som kommer til jer i fåreklæder, men i deres indre er glubske ulve. Af deres frugter skal i kende dem. Kan man plukke druer af tjørn eller figner af tidsler?… …Ikke enhver, der siger til mig: ‘Herre, Herre!’ skal komme ind i himmeriget, men den, der gør min himmelske Faders vilje. Mange skal sige til mig på hin dag: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profeteret ved dit navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit navn, og har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn?’ Og da vil jeg sige dem rent ud: ‘Jeg har aldrig kendt jer; vig bort fra mig, I som øver uret.’” Matt. 7,15-16+21-2

Herren har her et alvorligt budskab til os som vi bør tage os til hjerte og ikke bare lade gå hen over hovedet på os fordi det ikke kildre vores øre eller smager en anelse bittert.

Der kunne tages fat i mange ting i denne tekst, men der er noget her som har ligget mig meget på hjertet i den sidste tid. Det er min oplevelse at der ofte er stor forvirring omkring hvordan vi skal forholde os til Åndsmanifestationer.

Nogle tager disse manifestationer som Herrens bekræftelse af deres tjeneste og at Herren er med dem, andre igen mener at det er det rene sværmeri – og atter igen, andre ser det som Herrens suveræne virke i menigheden igennem ufuldkomne mennesker.

Jeg har flere gange stødt på denne udtagelse: ”Den mand, er virkelig en Herrens tjener. Prøv selv at se frugten af hans tjeneste – mennesker bliver helbredt, frelst, ja, der sker i det hele taget meget i hans tjeneste og Ånden bekræfter hans tjeneste osv. Herren er virkelig med denne mand.”

Jeg tror mange bliver ført vild her, fordi de sætter et lighedstegn mellem nådegavernes funktion og ”frugten” som Jesus her taler om. De tror at når nådegaverne virker igennem en ”tjener” er det Herren selv der bekræfter sin ”tjener” og at de kan derfor trygt kan tage imod hans lære og følge ham ”blindt”. På den måde tror jeg at der er mange som vil blive ført vild i den sidste tid – fordi de først og fremmest gerne vil have ”åndelige” oplevelser og tegn (Se evt. 2 Thess. 2,8-12).

Men hvad var det Jesus han sagde? ”…Mange skal sige til mig på hin dag: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profeteret ved dit navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit navn, og har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn?’ Og da vil jeg sige dem rent ud: ‘Jeg har aldrig kendt jer; vig bort fra mig, I som øver uret.’..”Personligt, synes jeg at Jesus her siger det meget klart at den frugt som du og jeg skal kigge efter ikke er de åndelige manifestationer – tegn, undere, mirakler, åndsinspirationer, dæmonuddrivelser osv. for at kunne bedømme frugten.

Frugten?

Jesus sagde noget mere: ”Vogt jer for de falske profeter, som kommer til jer i fåreklæder, men i deres indre er glubske ulve. Af deres frugter skal i kende dem. Kan man plukke druer af tjørn eller figner af tidsler?…”Jesus siger her, med andre ord, at uden på ser de rigtige ud – forskellen er i deres indre. Jeg tror personligt at den frugt som Jesus beder os om at se efter omfatter to ting – nemlig de to ting som han selv giver som en begrundelse for at afvise disse tjenere da de står for Herrens trone: ”…’Og da vil jeg sige dem rent ud: ‘Jeg har aldrig kendt jer; vig bort fra mig, I som øver uret.’..”

Den ene grund har noget at gøre med det indre personlige forhold til Jesus at gøre og det andet har noget at gøre med deres adfærd – hellighed om man vil.

Den frugt som Jesus beder os om at se efter tror jeg på er identisk med det som Paulus kalder Åndens frugt: ”Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed, afholdenhed. Mod sligt er loven ikke. OG DE, SOM HØRER KRISTUS TIL, HAR KORSFÆSTET KØDET MED DETS LIDENSKABER OG BEGÆRINGER.” Gal. 5,22-24

Det er bl.a. denne frugt de skal kendes på. Hvis de lever et liv i frådseri, pengebegær og selvoptagethed siger dette noget om deres indre liv og så er der selvfølgelig også hele spørgsmålet om ret eller falsk lære og her må vi som kristne kende vores bibler godt for at kunne bedømme ret.

”…I som ØVER uret…”  – det har noget med deres adfærd at gøre. De levede ikke et sindsforvandlet liv, i deres indre var de ”…glubske ulve…”. Nådegaverne virkede i rigt mål igennem dem men de havde ikke et rigt indre liv. – Deres liv og tjeneste var ”…rungende malm og en klingende bjælde…”(1 Kor. 13,1-3). De var intet!!! som Paulus udtrykte det

Helligåndens vidnesbyrd om Kristus

Skal vi så lade være med at søge nådegaverne og kun fokusere på det indre liv? NEJ!!! Paulus skriver klart til Korinterne: ”…Hig efter kærligheden og stræb efter de åndelige gaver,..” 1 Kor. 14,1og jeg tror på at Herren vil at nådegaverne skal være i menighederne i rigt mål. Det er ikke et spørgsmål om enten eller!!! Både Åndens frugt og gaver skal være i Guds menighed.

Vi må bare ikke tro at disse gaver er en bekræftelse af os og at vi er på rette vej. Nådegaverne er en stadfæstelse at VIDNESBYRDET OM JESUS I BLANDT OS. Paulus skriver jo til korinterne ”I er jo i ham blevet rige på alt, i al tale og al indsigt, EFTER SOM VIDNESBYRDET OM KRISTUS ER BLEVET STADFÆSTET IBLANDT JER, så I ikke mangler nogen nådegave,..” 1 Kor. 1,5-7a

Husk på at dette er den samme menighed som Paulus kaldte kødelige, fordi der var misundelse, splittelse, egoisme og partisind iblandt dem (1 Kor. 3,1-7), ja, der var oven i kødet grov utugt iblandt dem som de endnu ikke havde forholdt sig til (1 Kor. 5,1-2). Alt dette, og dog virkede nådegaverne iblandt dem. Ikke som en bekræftelse af dem, men Helligåndens vidnesbyrd og bekræftelse af ”…vidnesbyrdet om Kristus…”.

 

De to ”Kor”

Her til sidst vil jeg vil jeg blot komme med en lille observation. Det ser nogen gange ud som om at der har dannet sig to kor iblandt de kristne ”vægtere”.

Det ene ”Kor” råber ustandseligt ”Ulven kommer” så snart Helligånden begynder at virke igennem sine tjenere og dette ”Kor” kritisere alting til døde.

Det andet ”Kor” råber ustandseligt ”Fordøm ikke!!!” og er så bange for at bedømme hvad der sker omkring dem, at de med et åbent sind, lader sig kaste hid og did af enhver lærdomsvind eller åndsmanifestation som blæser på dem.

Men kære læser, lad os i stedet danne ”kor” med Paulus og følge hans anvisning:

”Udsluk ikke Ånden, ringeagt ikke profetisk tale, PRØV ALT (At bedømme ved Ordet og Ånden), hold fast ved det gode! Hold jer fra det onde I EN HVER SKIKKELSE!” 1 Thess. 5,19-22

Comments are closed.