Kaldet til præster i menighedstemplet

Menigheden er en åndelig uddannelsesinstitution. Paulus var en dygtig underviser, som underviste om Vejen til Himlen. På vandringen vokser vi op til Herren. Peter taler endvidere om, at vi er et helligt præsteskab. Spørgsmålet er om vi i Guds Hus skal betjene mennesker eller Gud. Jesus bad for at tilbede Faderen i Ånd og sandhed. Det er også Gud vi tjener i hans hus.

Comments are closed.