Guds Ord

Skrevet af Michael Dalsti

“…du leder mig med dit råd og tager mig siden bort i herlighed.” Salme 73:24

Hvilken forløsning disse ord rummer. Asaf har i den foregående vers beskrevet hans kødelige tanker og hvordan de ledte ham til fald – hvordan han var misundelige på de vantro, der lever uden håb, men som nogle gange lever i vellevned, dvs. den velsigelse der hører denne verden til.

Men hvilken vidunderlig forløsning Asaf oplever, da Herren åbenbarer sig for ham, midt i Asafs bitterhed. Han ser Herrens aldrig svigtende trofasthed og det der står i vers 24 ovenfor. Hvilken vidunderlig forløst ånd – du leder mig, som David og Josef, ikke ved lovbud og arm af kød, men ved Helligåndens ledelse i det indre menneske. Mod hvad? Til bortrykkelsen i skyen.

Guds Ord er forløsningens vidunderlige Ord. Når Ånden gør Ordet til liv og åbenbaring fyldes vi som Asaf af den åndsvished der mere end noget andet ligger i ordene: “Det er fuldbragt.” (Johs. 19:30).

Tit og ofte er der dog en dybde i Ordet sim vi ikke ser åbenbaret, men som Ånden ønsker at åbenbare for os som Kristi Legemes lemmer. Det er ikke teologiske spidsfindigheder – for disse viser væk fra Kristus og vil bortforklare det der står i Guds Ord og istedet vise hen til humanisme (en hedensk religion uden en gud) og anden tomhed. Derfor kalder Paulus det “menneskeord” (1. Tess. 2:13). Men Herrens levende Ord “gør sin gerning i jer som tror.” (1. Tess. 2:13).

Guds Ord herliggør altid Herren og det kan ikke andet, for det er “Hans eget” som Helligånden giver af. I Mosebøgerne er der f.eks nogle af de såkaldte bibelkoder. Der er selvfølgelig mange, men særligt er der en jeg vil fremhæve. Kort fortalt står der i 1. Mosebog, med et bestemt interval, ‘TORAH’ (det hebr. ord for Loven). Det sammen gælder for 2. Mosebog. I 3. Mosebog står der ‘JAHVE’ (et af de hebr. ord for Herren), igen med et konstant interval. I 4. og 5. Mosebog står der så igen ‘TORAH’, med et bestemt interval – men denne gang stavet bagfra! Hvad er den dybere mening med dette? Jo, Loven viser hen til Herren, hvilket Jesus også bekræfter, når han siger at Moses har skrevet om Ham. Hvert et lille bogstav eller tegn i Guds Ord rummer en vidunderlig betydning.

Det er vidunderligt at leve i Ordet. David lovpriser Ordet så ofte og vi kender at Kristi Ånd virker den samme glæde i os. Ånden og Ordet afslører Djævelens løgne, når han kommer, som han kom til Jesus i Lukas 4.

Der findes mange oversættelser af de forskellige manuskripter, der ligger til grund for vor Bibel. Nogle er gode på én måde, andre på en anden måde og andre igen er af tvivlsom beskaffenhed. I den forbindelse har jeg ofte tænkt, at det kunne være en god ting, at kunne (old-)græsk. Berry anslår, at det i løbet af 10 år er muligt at lære et anstændigt græsk. En lidt lang tidshorizont.

Heldigvis har sammen George Ricker Berry lavet en oversættelse af NT, hvor han oversætter grundteksten ord for ord (i det her tilfælde den grundtekst der hedder Textus Receptus, men det kunne også have været en anden). Sådanne overs. er der en række af (f.eks den norske Studiebibelen, som er udbredt i Danmark), men det der har slået mig med Berrys oversættelse er at den er lader til at være sund og samtidig let at læse (på trods af at græsk grammatik giver nogle lidt andre sætningskonstruktioner). Den er nærmest som en “almindelig” oversættelse at læse (bare bedre).

(Nogle af de passager, som forskellige overs. hver især giver et godt lys over, har jeg tjekket i denne “direkte” oversættelse og fik dem bekræftet – og nok også bedre forståelse for disse steder i Bibelen).

Det jeg gerne vil lede tankerne hen på med denne artikel, er det sindelag som tessalonkierne havde – at da Paulus forkyndte tog de villigt imod, men tog også hjem og granskede “om det forholdte sig således.” (Ap. G. 17:11) Og det var jo ikke så meget Paulus der havde brug for dette, men det gjorde noget ved tessalonkierne! Det er vidunderligt at trænge ned i dybderne af Guds Ord, og hvis du ikke kender til dette, så søg de bøger, de prædikener osv. som kan give dig mulighed for, at udforske Ordets vidunderlige dybder. Tro mig (eller slå selv efter i 1. Tess. 2:13) – Ordet vil gøre sit værk i dig.

De ting jeg bl.a udforskede i Berrys interlinear-overs. var Gal. 2:19-20 (om Guds Søns tro og Kristuslivet) og Efeserne 4:20ff, der tilsyneladende siger noget andet end Romerner 6, men som selvfølgelig siger det samme man kommer i dybden med det; der er blot tale om en kaleidoskopisk effekt (det er mao. set fra en anden vinkel). Men tjek det selv og kend det syv gange saglige ved at fylde sig med Ordet.

Amen.

Comments are closed.