Forudberedte gerninger

Skrevet af Morten Kilsholm
“Thi hans værk er vi, skabte i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud lagde til rette, for at vi skulle vandre i dem.” (Ef.2,10)

Herren har sin egen vidunderlige måde at føre sine børn hjem til himlen på. Det er en vej, hvorover der hviler en herlighed, som vi mennesker ofte ikke altid har øje for. En herlighed, der enten bliver til frelse eller dom for de mennesker, vi møder.

Herren fører os ind i forud tilrettelagte gerninger. Gerninger, som vi ofte ikke forstår omfanget eller betydningen af. Det er gerninger, der lagt tilrette af Faderen for at herliggøre Jesus og Hans fuldbragte værk på korset. Det kan være, at Herren tillader, at du kommer ud i store vanskeligheder, fordi Herren ved sin indgriben i dit liv ønsker at demonstrere sin barmhjertighed i dine omstændigheder. Uanset hvad det måtte være, så er det altid gerninger, der peger hen på Jesus – gerninger, der bærer præg af Hans natur.

Jeg har i mit eget liv oplevet, hvordan Herren har lagt gerninger tilrette. Gerninger, som ved første øjekast måske ikke så ud til at have så stor betydning, men hvor fremtiden viste, at fordi jeg viste Herren lydighed i nogle små ting, kunne Han lægge nogle lidt større ting tilrette.

For nogle år siden startede jeg med at arbejde i en skærmet enhed for ældre med demens. På denne afdeling var der en ældre mand, som var en personlig kristen. Han havde et skilt over sin seng, hvorpå der stod “Jesus Lever”. Denne bror fik naturligvis min interesse, da jeg altid har haft en speciel nød for de ældre troende, som jeg har mødt på de forskellige plejehjem, hvor jeg har arbejdet. Der gik ikke længe, før det blev lagt sådan tilrette, at jeg kunne få tid til at læse bibelen og bede sammen med Niels, som den ældre bror hed. Dette gav mig med tiden på mit arbejde mange anledninger til at fortælle om Jesus og hvad Han har gjort.

Da jeg startede med dette, havde jeg absolut ingen anelse om, hvad dette skulle udvikle sig til. Dette fortsatte jeg med i ca. 1 år, hvorefter der var et møde mellem Niels´ pårørende og plejehjemmet. På dette møde blev der også fortalt, at Niels og jeg havde disse stillestunder sammen et par gange om ugen. Alle udtrykte deres glæde over, at der blev taget sig af Niels´ åndelige behov.

Min leder kom med den idé, at jeg skulle forsøge at inddrage nogle flere beboere, så der var flere, der kunne få glæde af det. Jeg sagde ja og forestillede mig, at der ville komme én eller måske to ekstra med. Men inden jeg fik set mig om, blev det lagt sådan tilrette, at der kom i alt ca. 8-9 beboere fast hver uge fra alle afdelinger til en lille andagt på ca. 45 min, hvor vi synger nogle sange og bagefter kommer jeg med et lille indlæg fra bibelen på 10 – 15 min.

Men dette var aldrig blevet muligt, hvis ikke jeg var gået ind i disse gerninger i lydighed mod den nød, som Herren har lagt i mit hjerte for de ældre, ofte glemte troende, der sidder rundt omkring på forskellige plejehjem.

Det er vigtigt at adlyde de inspirationer, Herren giver os i hverdagen, for vi ved aldrig, hvad de kan føre med sig. Det er heller ikke sikkert, at vi nogen sinde kommer til se frugten af det, Herren har brugt os til. Men jeg tror på, at når vi kommer hjem til Herren, vil Han vise os hvordan mange af de ting, som vi syntes var meningsløse eller ufrugtbare, passede perfekt ind i den store sammenhæng.

“Lad os med udholdenhed ile fremad i det kapløb, vi har foran os, mens vi retter vort blik mod Jesus troens banebryder og fuldender” Hebr.12,1-2

Comments are closed.