DÅB I VAND

En prædiken af Simon Griis

Apostlenes Gerninger kapitel 8 fortæller den kendte beretning om den
ethiopiske hofmand, der rejste 1.500 km. med hestevogn fra Ethiopien
til Jerusalem for at tilbede Israels Gud.

En rejse han drog ud på, vel vidende, at når han nåede frem, kunne han
ikke få lov til at dyrke Javhe sammen med de mange tusinde, der også
var samlet i Jerusalem, og han vidste, at han ville blive forment
adgang til templet og tempeldyrkelsen.

Moseloven sagde klart og tydeligt, at ingen mennesker af den slags
skulle få lov til at komme ind i templet. Men den ethiopiske hofmand
fandt en vej ind i et forhold til Gud, en vej han ikke havde ventet,
og den vej hed Jesus. Og den ethiopiske hofmand lod sig døbe i
rigeligt vand på egen tro og bekendelse, med den dåb i vand, som vi
ser alle steder i Ny Testamente.

Der findes kun én vej ind i det himmelske Jerusalem, ind til det evige
liv, og til samfundet med vores Gud og skaber, den vej hedder Jesus.

Om du vil gå på den vej, og tage imod Jesus som din personlige
frelser, vil du opleve, at Gud føder dig påny og gør alting nyt.

Og så kan du gå dåbens vej, akkurat på samme måde som den ethiopiske
hofmand gjorde.

Varighed 17 minutter

Comments are closed.